HENGEN LAHJAT
1. PYHÄN HENGEN LAHJOJEN TARKOITUS

Kaikki uuden liiton elämä ja palvelutyö perustuu siihen, että Jeesus palvelee meitä ensin Pyhässä Hengessä. Kun Pyhä Henki saa vaikuttaa ja muuttaa meitä, me saamme varustusta palvella muita niillä lahjoilla, joita olemme vastaanottaneet. Vanhan liiton palvelutyö tapahtui sielullisen ymmärryksen ja uskon tasolla. Pyhä Henki vaikutti ihmisiin ulkoa päin, koska Hän ei voinut vielä päästä ihmisten henkeen ja sieluun. Synnin ja kuoleman laki esti sen.

Nyt meillä on uusi liitto, joka on rakennettu täydellisille perustuksille. Jeesuksen sovitustyö on tapahtunut ja Hän hallitsee Isän valtaistuimella toteuttaakseen kaiken, mitä Isä tahtoo. Jumala Isä on vuodattanut Jeesuksen kautta Pyhän Hengen ja antanut Pyhän Hengen tulessa upottamisen lupauksen. Tällä perustuksella Jeesuksen vastaanottaneet uskovat voivat tavoitella ja omistaa kaikki ne lahjat ja siunaukset, jotka Isä on valmistanut pelastetuille Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä.

Isän sydän hallitsee Hänen valtakuntansa palvelutyössä. Sinun on välttämätöntä tuntea Isän sydän syvällisesti, että voit julistaa juuri sitä ja juuri sillä tavalla kuin Jumala haluaisi ihmisille julistettavan. Jumalan tavoitteet ja ilmoitus on suuremmat kuin me ymmärrämme. Siksi meidän täytyy tulla upotetuiksi Pyhän Hengen tulessa, jotta kykenemme julistamaan niin hyvää sanomaa kuin Jumala haluaa julistettavan ihmisille. Kaikki Jumalan ilmoitus Jeesuksessa sisältää lunastavan todellisuuden - mitään tuomiota ei tule julistaa - se on vanhan liiton pimeyttä ja oman sydämen pimeyttä.

Kaikki Jumalan valtakunnassa tapahtuu ja toimii suhteen kautta. Pelastuksemme on seurausta suhteemme eheytymisestä Jumalan Isän kanssa Jeesuksen kautta. Suhteen synnyttää Pyhä Henki, joka tulee uudestisyntymisessä pelastetun henkeen. Pyhä Henki synnyttää sinuunkin kosketuksen ja yhteyden Isän rakkauteen. Uudestisyntymisestäsi lähtien kaikki Jumalan valtakunnan ilmestyminen on tapahtunut rakkaussuhteesi kasvamisen ja kehittymisen kautta Pyhässä Hengessä.

Me voimme palvella ihmisiä Pyhän Hengen lahjoilla vain silloin, kun antaudumme Jumalan Isän rakkauteen itseämme ja lähimmäistämme kohtaan. Palvelutilanteessa meidän on synnytettävä Jumalan rakkauden hallitsema suhde ja yhteys ihmisiin, joita palvelemme. Silloin me voimme tehdä uskon sopimuksen "sinfonia" yhteydessä ja anoa Isältä Jeesuksen nimessä Hänen kosketustaan heidän elämäänsä.

Jumala Isä katsoo jokaista ihmistä Jeesuksen pelastustyön kautta. Kun vastaanotit Jeesuksen, Jumala Isä antoi Pyhän Henkensä sinun henkeesi ja sinun henkesi uudesti syntyi. Nyt sinun Isäsi tuntee sinut täydellisesti Henkensä kautta, joka on sinussa. Sinun ei tarvitse selittää mitään Hänelle. Jumala tuntee sinut paremmin kuin sinä tunnet itsesi. Sen tähden sinun rakastava Isäsi osaa antaa sinulle erinomaisia lahjoja, jotka täydellisesti tyydyttävät elämäsi. Sinun osuutesi on antautua Hänen rakkauteensa ja mielisuosioonsa Pyhässä Hengessä.

1. Kor. 2:9-11: …vaan, niinkuin kirjoitettu on: "Mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat". Mutta meille Jumala on sen ilmoittanut Henkensä kautta, sillä Henki tutkii kaikki, Jumalan syvyydetkin. Sillä kuka ihminen tietää, mitä ihmisessä on, paitsi ihmisen henki, joka hänessä on? Samoin ei myös kukaan tiedä, mitä Jumalassa on, paitsi Jumalan Henki.

Pyhä Henki johtaa sinut palvelemaan ihmisiä niinkuin Jeesus palvelee. Pyhässä Hengessä sinulla on kaikki tarvittavat lahjat ja kyky koskettaa ihmisten elämää Isän rakastavalla mielisuosiolla ja elämää muuttavalla voimalla. Sinä julistat Jeesuksen pelastuksen ja hallintovallan suurta ilosanomaa. Pyhä Henki todistaa sanomasi sitä seuraavilla ihmeillä ja merkeillä. Sinä olet Suuren Voidellun suurlähettiläs omassa Pyhän Hengen voitelussasi.

Jeesus johti opetuslapset Pyhän Hengen tulessa upottamiseen, jotta he sulautuisivat Jumalan rakkauteen ja kykenisivät palvelemaan Pyhän Hengen lahjoissa ja viroissa. Pyhän Hengen tuli poltti opetuslapsista kaiken vihan ja muun pimeyden ja sulautti heidät Jumalan Isän rakkauteen.

Jeesus haluaa voidella sinutkin tuomaan ilmi Hänen valtaherruuttaan kaikella Pyhän Hengen voimalla. Sinun tulee antautua Pyhän Hengen tulessa upottamiseen, jotta "Voideltu sinussa, kirkkauden toivo" tulee ilmi. Älä siis ano Pyhän Hengen lahjoja tai virkoja itsellesi, vaan ano Pyhän Hengen tulessa upottamista. Kun Jeesus saa upottaa sinut tuleensa ja sulauttaa sinut itseensä Isän rakkaudessa, silloin kaikki tunnetut ja tuntemattomat Hengen lahjat ja virat voivat toimia sinun kauttasi.

Luuk. 24:45-49: Silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset. Ja hän sanoi heille: "Niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista, ja että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista. Te olette tämän todistajat. Ja katso, minä lähetän teille sen, jonka minun Isäni on luvannut; mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta."
1. Kor. 12:1-13: Mutta mitä hengellisiin lahjoihin tulee, niin en tahdo, veljet, pitää teitä niistä tietämättöminä. Te tiedätte, että kun olitte pakanoita, teitä vietiin mykkien epäjumalien luo, miten vain tahdottiin. Sen tähden minä teen teille tiettäväksi, ettei kukaan – puhuessaan Jumalan Hengessä – sano: "Jeesus olkoon kirottu", ja ettei kukaan voi sanoa: "Jeesus olkoon Herra", paitsi Pyhän Hengen kautta.

Paavali ilmaisee tässä äärimmäisen radikaalin totuuden. Pyhä Henki tuo jakoviivan ihmisten elämään. Pyhä Henki on Jumalan Isän kirkkautta. Hän ei sekoitu mihinkään pimeyden vaikutuksiin eikä ihmisen omiin sielun teorioihin. Jeesus on valmistanut sinulle sellaisen puhdistumisen ja kirkkauden, jossa sinä omistat "Kristuksen mielen". Sinä olet vapautettu synnin ja kuoleman laista. Sinä elät ja palvelet elämän hengen lain alla. Sinä olet vapautettu elämään Jumalan kirkkaudessa ja tuomaan ilmi hänen elämäänsä ihmisille. Pyhän Hengen voitelussa sinä julistat sinä et voi puhua tai toteuttaa mitään kirouksen alaista vaan siunausta ja elämää. Pyhän Hengen voitelussa sinä julistat ja tuot ilmi Jeesuksen hallintovaltaa, pelastusta ja koko elämän uudeksi luovaa kosketusta kaikille ihmisille.

Kristuksen seurakunta kärsii, koska on liian vähän kunnollista opetusta Pyhän Hengen tulessa upottamisesta. On liian paljon inhimillistä ajattelua, perinnäissääntöjä ja uskontoja, jotka johtavat Jumalan ihmisiä harhaan. Jumala tietää ja tuntee tämän ongelman. Siksi Hän on nyt vuodattamassa uutta apostolista voitelua janoisten ihmisten elämään. Me olemme nyt Suuren Ilosanoman täyttymyksen ajassa. Etsi sen tähden ahkerasti apostolista uskoa ja Pyhän Hengen tulessa upottamista. Kaikki Pyhän Hengen valtava todellisuus on sinun saavutettavissasi. Hylkää epäusko, pettymykset, penseys, uskonnolliset valheet ja tartu Jumalan valtakunnan todellisuuteen Pyhässä Hengessä!

Sinun tulee ymmärtää Hengen lahjojen luonne oikein. Pyhän Hengen lahjat ovat Hengessä itsessään. Kukaan ihminen ei omista niitä. Mutta Pyhän Hengen puhdistavan, parantavan ja uudistavan työn kautta sinä tulet Pyhän Hengen vaikutusten kanavaksi ja astiaksi. Kristuksen mieli, Isän rakkaus ja henkesi johtajuus tekee sinut kykeneväksi välittämään Hengen lahjoja ihmisille, joita Jumala haluaa siunata näillä lahjoilla. Pyhän Hengen voitelussa sinä tulet edustamaan Jeesusta ympärilläsi oleville ihmisille. Sinun lahjasi tai kykysi eivät ole keskeinen asia. Kaikkein tärkeintä on Jeesuksen ilmestyminen Pelastajana, Parantajana, Vapauttajana ja Kuninkaana Isän valtaistuimella.

Pyhän Hengen lahjojen ja virkojen tavoitteet sinun kanssasi ovat samat kuin oli Jeesuksen tavoite:

Luuk. 4:18-19: "Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille; hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen, saarnaamaan Herran otollista vuotta".

Pyhän Hengen lahjat ovat Jeesuksen kosketusta. Sinä voit vastaanottaa Pyhän Hengen kosketusta suoraan henkilökohtaisessa hiljentymisessäsi. Jeesus on jo pelastanut sinut Isän ja Hänen Pyhän Henkensä yhteyteen. Mutta sinulla ei ehkä aina ole riittävää uskoa ja valmiutta vastaanottaa Pyhällä Hengellä täyttymistä, vapautumista, parantumista ja muita ratkaisuja suoraan Jeesukselta. Tässä tilanteessa sinun tulee etsiä voideltua uskon yhteyttä, jossa muut ihmiset voivat palvella sinua. Jeesuksella on erityinen halu ilmestyä rakkaudellisessa ja nöyrässä uskon yhteydessä. Älä laiminlyö tätä siunausta, sillä sinun tulee kasvaa ja liittyä yhteen maailmassa ja taivaassa olevan Kristuksen ruumiin kanssa.

2. Tim. 2:22: Pakene nuoruuden himoja, harrasta vanhurskautta, uskoa, rakkautta, rauhaa niiden kanssa, jotka huutavat avuksensa Herraa puhtaasta sydämestä.
HENGEN LAHJAT