HENGEN VIRAT
4. ESIRUKOUKSEN PALVELUTYÖ

Jumala on antanut maan hallinnon ihmisten valtaan - Hänen auktoriteettinsa alaisena. Ihmisen lankeaminen eroon Jumalasta ei muuttanut tätä asettamusta. Jeesuksen kautta Jumala nostaa ihmiset hallitsemaan maata Hänen kanssaan. Siksi Hän etsii ihmisiä työtoverikseen. Kun Hän löytää ihmisen, joka pystyy uskomaan Hänen kanssaan, Hän voitelee tämän työtoverikseen.

Jumala näyttää ensiksi uuden suunnitelmansa palvelijalleen ja kysyy: "Haluatko sinä tätä?". Kun Hänen palvelijansa vastaa, että haluan, Jeesus alkaa toteuttaa suunnitelmaa yhteistyössä palvelijansa kanssa. Jumala on paljon riippuvaisempi seurakunnan yhteistyöstä kuin me yleensä tajuamme. Maa on ihmisen auktoriteetin alla ja siksi Jumala on rajoitettu toiminnassaan palvelijoittensa tahtoon, uskoon ja yhteistyöhön

Aam. 3:7: Sillä ei Herra, Herra, tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoillensa profeetoille.

Kaikkein voimakkain ja intiimein hengellinen virka on esirukous. Ylistyksen ja palvonnan hengessä esirukoilija lähestyy Jeesusta ja Hänen valtaistuintaan. Pyhän Hengen voitelu avaa hänelle keskusteluyhteyden Jeesuksen ja Isän kanssa. Rakkaussuhteessa Isän ja Jeesuksen kanssa esirukoilija vastaanottaa Jumalan suunnitelmia uskon kautta. Sitten hän julistaa niitä ilmestymään näkyvässä maailmassa.

Esirukous on jokaisen Jumalan palvelijan tehtävä. Sitten on erikseen esirukouksen virka ja voitelu, johon Jeesus erottaa Häntä rakastavia ja palvovia poikiaan / tyttäriään. Jeesus jakaa esirukouksen virassa palveleville sellaisia asioita ja suunnitelmia, joita Hän ei voi jakaa sielullisessa maailmassa elävien kanssa. Tämä on kaikkein tärkein palvelutyön alue Jumalan valtakunnan ilmestymiseksi.

Pyhä Henki näyttää onko esirukous sinun erityinen palvelutehtävä. Jos Jeesus on kutsumassa sinua esirukouksen palvelutehtävään, Hän johtaa sinut Isän sydämen tuntemiseen. Sinä tulet saamaan erityistä ilmestyksen ja uskon voimaa toimia Jumalan hengellisessä ulottuvuudessa ja keskustella Hänen kanssaan. Hän tulee antamaan sinulle voimakkaita näkyjä, ilmestyksiä ja kohtaamisia kanssaan. Hän upottaa sinua Pyhän Hengen tulessa ja tekee sinut kykeneväksi viipymään Hänen kirkkautensa läsnäolossa ja yhtymään Hänen suunnitelmiinsa.

ESIRUKOUS KANSAN PUOLESTA

Pyhän Hengen tulessa upotetut esirukoilijat ovat täyttymyksen ajan herätyksen avainhenkilöitä. Jeesus etsii ja tarkkaa koko maan piiriä löytääkseen jonkun, joka suostuu seisomaan Hänen edessään kansan puolesta. Hän etsii kanavaa, astiaa, joka asettuu muurin aukkoon tuomaan ratkaisuja Jumalan valtaistuimelta. Jeesus etsii sydäntä, joka antautuu Hänelle ja avautuu niin Hänen edessään. Hän voitelee näitä palvelijoitaan Isän rakkaudessa murtamaan pimeyden valtojen kahleita kokonaisten kansojen yltä. Jeesus on kaiken alku, auktoriteetti ja lähde. Seurakunta on hänen ruumiinsa, jonka tehtävänä on toteuttaa Jeesuksen tahto maan päällä.

Hes. 22:30: Minä etsin heidän joukostansa miestä, joka korjaisi muurin ja seisoisi muurinaukossa minun edessäni maan puolesta, etten minä sitä hävittäisi, mutta en löytänyt.

Jeesus tarvitsee ihmisiä, jotka astuvat Pyhän Hengen voitelussa Hänen eteensä ja keskustelevat Hänen kanssaan Pyhän Hengen ilmestyksen johtamana. Esirukouksen palvelutyö on luonnollisessa ulottuvuudessa näkymätön. Mutta Jumalan maailmassa esirukous on kaikkein voimakkain palvelutehtävä. Kaikki uudet Jumalan valtakunnan suunnitelmat ilmestyvät vain antautuneen esirukoustyön kautta. Täyttymyksen ajan herätys tulee olemaan maailman historian suurin herätys. Jeesus tarvitsee paljon esirukoilijoita tämän herätyksen valmistamiseen ja toteuttamiseen.

Herra etsii tänäkin päivänä Suomessakin sellaisia ihmisiä, jotka voivat nousta Hänen eteensä puhumaan kansan asioita ja vastaanottamaan Häneltä ratkaisuja kansamme pelastumiseksi ja parantumiseksi. Pyhään Henkeen kytkettynä uskovana sinulla on rajoittamattomat edellytykset tulla upotetuksi ja varustetuksi Pyhän Hengen tulessa mihin tahansa palveluvirkaan Jeesuksen kirkkaudessa.

SIMEON JA HANNA ESIRUKOILIJOINA

Simeonin ja Hannan esirukoustyö oli ehkä kaikkein suurin esirukoustehtävä, mitä voimme kuvitella. He olivat saaneet Pyhän Hengen ilmoituksen, että pian Jumala lähettää profeettojen lupaaman pelastuksen Israelin kansalle. He olivat myöskin saaneet lupauksen, että he tulisivat itse näkemään Jumalan Pojan lihaksi syntyneenä!

Hanna ja Simeon olivat omistautuneet Herran palvelustyöhön ja heidän tehtävänsä oli rukoilla Jeesuksen Voidellun ilmestymistä ihmisen muotoon. He rukoilivat Jumalan erityisesti valmistamia vanhempia Jeesukselle. Tarvittiin miesprofeettaa rukoilemaan sellaista isää, joka voi ottaa vastaan Pyhän Hengen hedelmöittämän vaimon. Tarvittiin naisprofeettaa rukoilemaan Jumalalta vaimoa, joka kykenee vastaanottamaan Pyhän Hengen voitelun ja synnyttämään Jumalan Pojan ihmisen muotoon. Tarvittiin mies ja nainen rukoilemaan Jeesukselle opetuslapsia, Jerusalemin herätyksen ja seurakunnan syntymistä.

Luuk. 2:25-26: Ja katso, Jerusalemissa oli mies, nimeltä Simeon; hän oli hurskas ja jumalinen mies, joka odotti Israelin lohdutusta, ja Pyhä Henki oli hänen päällänsä. Ja Pyhä Henki oli hänelle ilmoittanut, ettei hän ollut näkevä kuolemaa, ennen kuin oli nähnyt Herran Voidellun.
Luuk. 2:36-37: Ja oli naisprofeetta, Hanna, Fanuelin tytär, Asserin sukukuntaa. Hän oli jo tullut iälliseksi. Mentyään neitsyenä naimisiin hän oli elänyt miehensä kanssa seitsemän vuotta, ja oli nyt leski, kahdeksankymmenen neljän vuoden ikäinen. Hän ei poistunut pyhäköstä, vaan palveli siellä Jumalaa paastoilla ja rukouksilla yötä ja päivää.

Kun Joosef ja Maria toivat Jeesus-lasta temppeliin, vain Pyhä Henki pystyi osoittamaan, että tämä lapsi oli ihmiseksi tullut Jumalan Poika. Vain Simeon ja Hanna tulivat juuri silloin Hengen johtamina Jeesuksen luokse ja profetoivat Hänelle Jumalan suunnitelman.

Simeonin ja Hannan palvelustehtävät olivat äärimmäisen luottamukselliset. On ilmeistä, etteivät edes temppelissä palvelleet papit olleet tietoisia siitä, mitä oli tapahtumassa. Jumala halusi pitää Jeesuksen Voidellun ilmestymisen salassa ihmisiltä ja pimeyden voimilta niin pitkään kuin mahdollista. Kun Jeesus oli täyttänyt 30 vuotta, Pyhä Henki johti Hänet ottamaan upotuskasteen Johanneksen edessä. Silloin vasta Jeesus Voideltuna tuli ilmi Israelin kansalle.

Luuk. 2:27-32: Ja hän tuli Hengen vaikutuksesta pyhäkköön. Ja kun vanhemmat toivat Jeesus-lasta sisälle tehdäkseen hänelle, niinkuin tapa oli lain mukaan, otti hänkin hänet syliinsä ja kiitti Jumalaa ja sanoi: "Herra, nyt sinä lasket palvelijasi rauhaan menemään, sanasi mukaan; sillä minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi, jonka sinä olet valmistanut kaikkien kansojen nähdä, valkeudeksi, joka on ilmestyvä pakanoille, ja kirkkaudeksi kansallesi Israelille."
Luuk. 2:38: Ja juuri sillä hetkellä hän tuli siihen, ylisti Jumalaa ja puhui lapsesta kaikille, jotka odottivat Jerusalemin lunastusta.

Pyhä Henki johdatti Simeonin ja Hannan näkemään omin silmin maailman yliluonnollisimman ja käsittämättömimmän rukousvastauksen! Jumala oli tullut ihmisen muodossa kansan keskuuteen! Nämä profeetat elivät Pyhän Hengen vaikutuksessa eikä ollutkaan mahdollista, että Jeesus-lapsi olisi jäänyt heiltä huomaamatta. Mutta kukaan muu temppelissä ei reagoinut tähän! Muiden silmät eivät olleet avautuneet näkemään Jumalan yliluonnollisen suunnitelman toteutumista.

Mikään Jumalan suunnittelema asia maan päällä ei toteudu ja lähde liikkeelle ilman esirukousta. Pyhä Henki paljastaa jokaisen uuden Jumalan suunnitelman ensin esirukoilijoille. Kaikkien yksittäisten pelastumisten, herätysten ja Jumalan ilmestymisten takaa löytyy ihmisiä, jotka ovat vuodattaneet sydämensä Jumalan edessä etsien Jumalan apua ja ratkaisua.

Kun olemme rukoilemassa herätystä Suomeen, me pyydämme yliluonnollista asiaa. Me pyydämme sellaista, jota emme ole aikaisemmin nähneet tai kokeneet. Me rukoilemme Hengen vuodatusta ja kosketusta, joka on uusi ja ennen näkemätön. Emme tiedä, kuinka meidän tulisi rukoilla, mutta Pyhä Henki ohjaa meitä ja antaa lisää ilmestystietoa. Suuren herätyksen täytyy tulla myös Suomeen!

JEESUS ESIRUKOILIJANA

Jeesuksen yksi suurimpia, mutta kuitenkin vähiten tunnettu palvelutehtävä oli esirukous. Tätä palvelutyötä Hän toteutti yksinäisyydessä Isän kanssa. Hän ei julistanut näitä tapaamisiaan ulkopuolisille, koska niihin liittyi Jumalan pelastussuunnitelman yksityiskohtia, joita vihollisen ei tullut tietää. Jeesus tahtoi ensisijaisesti miellyttää Isää ja saada kiitoksen yksin Häneltä. Jeesus opetti vuorisaarnassaan rukouksesta ja Hän itse toteutti varmasti juuri sitä, mitä Hän opetti.

Matt. 14:23: Ja laskettuaan kansan hän nousi vuorelle yksinäisyyteen, rukoilemaan. Ja kun ilta tuli, oli hän siellä yksinänsä.
Mark. 6:46: Ja sanottuaan heille jäähyväiset hän meni pois vuorelle rukoilemaan.
Luuk. 6:12-13: Niin tapahtui niinä päivinä, että hän lähti vuorelle rukoilemaan; ja hän oli siellä kaiken yötä rukoillen Jumalaa. Ja päivän tultua hän kutsui tykönsä opetuslapsensa ja valitsi heistä kaksitoista, joille hän myös antoi apostolin nimen…
Luuk. 9:28-31: Noin kahdeksan päivää sen jälkeen kuin hän oli tämän puhunut, hän otti mukaansa Pietarin ja Johanneksen ja Jaakobin ja nousi vuorelle rukoilemaan. Ja hänen rukoillessaan hänen kasvojensa näkö muuttui, ja hänen vaatteensa tulivat säteilevän valkoisiksi. Ja katso, hänen kanssaan puhui kaksi miestä, ja ne olivat Mooses ja Elias. He näkyivät kirkkaudessa ja puhuivat hänen poismenostansa, jonka hän oli saattava täytäntöön Jerusalemissa.

Voimme vain arvailla Jeesuksen esirukoustehtävän ulottuvuuksia. Näissä rukoushetkissään Isän kanssa Jeesus sai tarkat ohjeet ja suunnitelmat, kuinka Hänen tulee toimia. Hän sai Jumalan suunnitelmia Israelin ja koko maailman pelastumiseksi. Henkilökohtaisesti uskon, että Jeesus rukoili jo täällä maailmassa ollessaan jokaisen sielun pelastumista. Uskon, että Hän rukoili jokaisen sairaan parantumista ja jokaisen sidotun vapautumista sen lisäksi, että Hän valmisti ja rukoili oman tehtävänsä puolesta.

Matt. 6:5-6: Ja kun rukoilette, älkää olko niinkuin ulkokullatut; sillä he mielellään seisovat ja rukoilevat synagoogissa ja katujen kulmissa, että ihmiset heidät näkisivät. Totisesti minä sanon teille: he ovat saaneet palkkansa. Vaan sinä, kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi ja rukoile Isääsi, joka on salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle.

Jeesus näytti vuorella esirukouksen todellisen voitelun Pietarille, Johannekselle ja Jaakobille. Jumalan pilvi laskeutui Jeesuksen ylle ja taivas avautui! Kirjoitukset eivät kerro kuinka monta kertaa vastaavaa tapahtui Hänelle, mutta tämä oli ainoa kerta, jolloin opetuslapset saivat olla todistamassa tätä voitelua. Getsemanessa Jeesus luopui Voidellun asemasta ja otti Uhrikaritsan tehtävän. Pimeyden voimat saivat oikeuden alkaa painaa Jeesusta. Sen vuoksi Jeesuksen esirukoustilanne Getsemanessa oli suuren ahdistuksen täyttämä.

Ennen kuolemaansa Jeesus rukoili valtavan esirukouksen opetuslasten puolesta ja kaikkien niiden puolesta, jotka heidän kauttaan uskovat. Tämä esirukous sisältää kaiken Jumalan ilmestymisen maan päällä jokaisen ihmisen kohdalla!

Joh. 17:20-26: Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun, että he kaikki olisivat yhtä, niinkuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä, niinkuin me olemme yhtä - minä heissä, ja sinä minussa - että he olisivat täydellisesti yhtä, niin että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä, niinkuin sinä olet minua rakastanut. Isä, minä tahdon, että missä minä olen, siellä nekin, jotka sinä olet minulle antanut, olisivat minun kanssani, että he näkisivät minun kirkkauteni, jonka sinä olet minulle antanut, koska olet rakastanut minua jo ennen maailman perustamista. Vanhurskas Isä, maailma ei ole sinua tuntenut, mutta minä tunnen sinut, ja nämä ovat tulleet tuntemaan, että sinä olet minut lähettänyt. Ja minä olen tehnyt sinun nimesi heille tunnetuksi ja teen vastakin, että se rakkaus, jolla sinä olet minua rakastanut, olisi heissä ja minä olisin heissä."

Jeesuksen esirukoustehtävä ei päättynyt Hänen ristin kuolemaansa, vaan se jatkuu taivaassa. Jeesus on meidän ylimmäinen pappimme ja esirukoilijamme Isän edessä. Hän haluaa jakaa sydämensä ja rukouksensa seurakuntansa kanssa, ilmestyäkseen Pelastajana kaikille kansoille!

Hebr. 7:23-25: Ja noita toisia pappeja on tullut useampia, koska kuolema ei sallinut heidän pysyä; mutta tällä on katoamaton pappeus, sen tähden, että hän pysyy iankaikkisesti, jonka tähden hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestansa.
INTIIMI YHTEYS JUMALAN KANSSA

Menestyksellinen viran hoitaminen edellyttää rakkaussuhdetta Jumalan kanssa. Vasta intiimissä Pyhän Hengen yhteydessä voi tapahtua suuria asioita. Herra haluaa luotettavan työtoverin, jolle Hän voi uskoa salaisuuksiaan omalta sydämeltään ja joita Hän saa liikuttaa ja johdattaa. Jeesus paljastaa oman sydämensä salaisimpia asioita vain omille rakkailleen. Esirukous on ensisijaisesti rakkauden ja palvonnan yhteyttä Jeesuksen kanssa.

Room. 8:26-27: Samoin myös Henki auttaa meidän heikkouttamme. Sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoileman, niinkuin rukoilla tulisi, mutta Henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Mutta sydänten tutkija tietää, mikä Hengen mieli on, sillä Henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä.

Todellinen palvoja nousee Jumalan valtaistuimen eteen ja vastaanottaa inspiraation ja ohjeet suoraan Jeesukselta. Jumala kuulee jokaisen heikonkin anomuksen, mutta vain Hänen mielensä mukaiset saavat vastauksen. On paljon anomista, joka lähtee ihmisen traumaattisesta tarvekeskeisyydestä, himoista ja haluista. Pyhä Henki ei voi kytkeä Jumalan uskoa ja tahtoa sellaisiin anomuksiin.

Jumalan valtaistuimelta tuleva Hengen inspiraatio johtaa anomaan Jumalan tahdon mukaisesti. Silloin me tiedämme, että meillä myöskin on se, mitä olemme anoneet. Palvonnan johtamassa anomisessa on syvä Hengen lataus ja sydämen murtuminen ja huuto. Siinä on myös Hengen voima, ilmestys ja kosketus Jeesuksen ja Isän sydämeen. Tällaisen esirukouksen jälkeen tulee Pyhän Hengen ilo, joka todistaa, että Herra on kuullut ja vastaa siihen.

1. Joh. 5:14-15: Ja tämä on se uskallus, joka meillä on häneen, että jos me jotakin anomme hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee meitä. Ja jos me tiedämme hänen kuulevan meitä, mitä ikinä anommekin, niin tiedämme, että meillä myös on kaikki se, mitä olemme häneltä anoneet.

Todellinen esirukoilija elää Jumalan näkökulmassa ja auktoriteetissa. Hänen sydämensä halu on ylistää Herraa syvässä antautumisessa ja rakkaudessa. Kun Jumalan voima, kirkkaus ja valo koskettaa hänen henkeään, sieluaan ja ruumistaan, hän kykenee näkemään asiat Jumalan silmillä. Pyhä Henki kohottaa hänet hallitsemaan Jeesuksen kanssa Hänen valtaistuimellaan. Sinun täytyy ymmärtää, ettei yritys esirukoilla ilman todellista yhteyttä Pyhään Henkeen tuota mitään. Sen tähden, etsi ensin Pyhän Hengen läsnäolo ja Jeesuksen mieltä. Silloin kaikki muu lisätään sinulle.

Joh. 4:21-24: Jeesus sanoi hänelle: "Vaimo, usko minua! Tulee aika, jolloin ette rukoile Isää tällä vuorella ettekä Jerusalemissa. Te kumarratte sitä, mitä ette tunne; me kumarramme sitä, minkä me tunnemme. Sillä pelastus on juutalaisista. Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset palvojat palvovat suudellen kumartuen (proskyneo) Isää hengessä ja totuudessa; sillä senkaltaisia palvojia myös Isä tahtoo. Jumala on Henki; ja jotka häntä suudellen kumartuen palvovat, niiden tulee palvoa hengessä ja totuudessa."

Tässä raamatunkohdassa alkuteksti käyttää sanaa 'proskyneo', joka tarkoittaa suudellen kumartaa, osoittaa palvontaa ja kunnioitusta. Sana 'rukoilla', 'rukoilija' on todellakin virheellinen ja harhaanjohtava merkitys pakanauskontojen taustalta. Jeesus puhuu todellisista palvojista ja ylistäjistä, jotka sydämessään kumartavat, rakastavat ja kunnioittavat Häntä Pyhässä Hengessä. Näin Jeesus eli ja palvoi Isää.

Jeesus selittää, ettei "paikka", jossa todelliset palvojat kohtaavat Herraa ei ole luonnollinen vuori, temppeli tai kaupunki. Todellinen palvonnan "paikka" on Pyhässä Hengessä ja totuudessa. Todelliset palvojat palvovat Pyhän Hengen voitelussa Isän valtaistuimen edessä Hengen maailmassa. He kumartuvat suudellen palvomaan Jumalaa Hengessä ja Totuudessa. Todellisessa palvonnassa sinä kohtaat Jeesuksen, koet Hänen kirkkautensa ja sulaudut Hänen todellisuuteensa. Tämä ei riipu sinun ulkoisista olosuhteistasi. Se on sydämen asia Jeesuksen kanssa.

Kun pääsemme ylistyksen porttien kautta Jumalan kohtaamiseen, me emme enää luettele omia pyyntöjämme, vaan antaudumme Hänen kirkkautensa kosketukseen. Silloin voima ja ratkaisut virtaavat Hänen kauttaan nopeasti niinkuin salamaniskut. Pyhän Hengen vaikutuksessa me saamme vastauksia anomuksiin ja tarpeisiimme, joita emme kyenneet edes ilmaisemaan. Me saamme myös suoria toimeksiantoja tehdä asioita, julistaa ratkaisuja ja omistaa uskossa uusia ennen tuntemattomia asioita! Kaikki tapahtuu ajatuksen nopeudella. Kaikki on myöskin ainutkertaista. Koskaan ei ole mitään kaavaa tai rutiinia, vaan Herra ilmestyy aina uudella ja ainutlaatuisella tavalla.

ESIRUKOUS RYHMÄSSÄ

Pienessä ryhmässä tapahtuva esirukous on erittäin siunattua ja voideltua. Tilanne on hyvä aloittaa henkilökohtaisella hiljentymisellä ja etsiytyä anteeksiantamukseen ja sovitukseen kaikista sielua vaivaavista asioista. Kun jokainen on henkilökohtaisesti kohdannut Jeesuksen anteeksiantamuksen ja rakkauden sekä Hänen verensä puhdistavan voiman, on helppo jatkaa ylistyksellä. Tämä on nopein tapa päästä Pyhän Hengen virtaan, joka johtaa voimakkaaseen esirukoukseen.

Rukouslistojen toistamisen sijasta sinun tulee avata itsesi kuulemaan Pyhän Hengen ääntä. On erittäin tärkeää, ettäme tarkoituksellisesti hiljennämme itsemme ja päätämme odottaa ja kuunnella ilmestystä Herralta. Silloin Hän aina puhuu sydämellemme ja antaa uutta ilmestystä, uusia suunnitelmia ja ratkaisuja. Tämä on ensimmäinen askel Jumalan valtakunnan tuomiseksi maan päälle.

Menestyksellinen esirukous ryhmässä edellyttää, että kukin ryhmän jäsen on riittävästi harjaantunut ja on tietoinen esirukouksen periaatteista. Ryhmässä jokaisella on omat lahjansa, jotka rakentavat esirukoustilannetta. Pyhä Henki jakaa ilmestystään jokaisen tiimin jäsenen kautta. Yhteisessä kokoontumisessa on aina suurempi voitelu kuin yksinäisessä rukouksessa. On todella mahtavaa olla mukana esirukousryhmässä, joka toimii Pyhän Hengen voitelussa. Sinä tulet hämmästymään kuinka Pyhä Henki yhdistää tiimisi ja siunaa kaikkia teitä yliluonnollisella ilmestymisellään ja ratkaisuillaan.

Esirukouksessa sinä toimit Jumalan valtaistuimen auktoriteetissa, Isän rakkaudessa, ilmestyksen hengessä ja Jumalan uskossa. Sinä tarvitset eheyttä, kypsyyttä ja hengellistä erotuskykyä. Sydämesi vaikuttimena tulee olla Isän rakkaus kaikkia ihmisiä kohtaan. Uuden liiton profeettojen tehtävänä ei ole julistaa tuomioita, vaan kirkastaa Jeesuksen pelastusta ja hallintovaltaa pimeyden voimien ylitse. Jeesus tarvitsee sinun sydämesi, uskosi ja rakkautesi. Hän toteuttaa kaiken muun yliluonnollisella voimallaan.

Esirukous liikuttaa valtavia ja suuria asioita Jumalan ja ihmisten edessä. Sen tähden Jeesus valmistaa esirukoilijan sydämen Hänen tulessaan. Sinut tulee olla täysin kuollut omalle ylpeydellesi ja ajattelullesi. Jumalan täytyy hallita kaikkea Pyhän Henkensä kanssa. Sinä palvelet Jeesuksen pelastavassa rakkaudessa ja armossa. Sinä voit vallata ulkopuolellasi vain sen, minkä olet vallannut ensin omassa sydämessäsi. Jeesus ei ole kutsunut meitä hallitsijoiksi, vaan palvelijoiksi. Hän on todellinen Kuningas ja hallitsija ja me Hänen palvelijoitaan muiden ihmisten hyväksi.

HENGEN VIRAT