HENGEN VIRAT
6. PROFEETALLISEN ILMOITUKSEN VÄLITTÄMINEN

Jokaisella uuden liiton uskovalla on profetian henki, koska Pyhä Henki asuu hänessä. Sen vuoksi jokainen voi palvella Hengen antamilla lahjoilla uskonsa määrän mukaan. Jokaisen uuden liiton palveluviran tulee virittyä ja toteuttaa Pyhän Hengen profeetallista ilmoitusta Isän rakkaudessa.

1. Kor. 14:3-5: Mutta profetoiva puhuu ihmisille rakennukseksi ja kehotukseksi ja lohdutukseksi. Kielillä puhuva rakentaa itseään, mutta profetoiva rakentaa seurakuntaa. Soisin teidän kaikkien puhuvan kielillä, mutta vielä mieluummin soisin teidän profetoivan; sillä profetoiva on suurempi kuin kielillä puhuva, ellei tämä samalla selitä, niin että seurakunta siitä rakentuu.

Jokainen profeetallinen sana on uskon sana, jonka sen välittäjän tulee itse pitää totena. Sanan tulee olla selkeä, yksiselitteinen ja täysin ymmärrettävä. Sen tulee sisältää ratkaisun, siunauksen, rohkaisun, lohdutuksen tai kehotuksen. Mutta sen tarkoituksena ei ole tuoda henkilökohtaista johdatusta, sillä sitä varten on jokaisella uskovalla oma Pyhän Hengen sisäinen todistus. Johdatuksen suhteen profeetallinen ilmoitus voi ainoastaan vahvistaa sitä, mitä Pyhä Henki on jo aikaisemmin puhunut suoraan sydämille.

Esirukouksessa saatu Herran sana tulee julkistaa vain Pyhän Hengen osoittamalla tavalla. Usein riittää, että julistat sitä yksinäisyydessä, suljetussa rukouspiirissä tai seurakunnassa. Joskus Pyhä Henki voi johtaa tuomaan sanoman tai ilmestyksen laajempaan julkisuuteen. Ennen julkisuuteen saattamista viivy Herran läsnäolossa, jotta voit olla varma siitä, mitä sinun tulee tehdä.

Koettele saamasi sana tai ilmestys raamatun ilmoituksen perusteella. Kun Pyhä Henki osoittaa sinulle raamattuun kirjoitetun Sanan, joka on yhtäpitävä saamasi ilmestyksen kanssa, olet varmemmalla pohjalla. Tarkin mittari koko ajan on Pyhän Hengen sisäinen todistus, joka tulee aina ilmaisemaan totuuden sinulle.

Profeetallisen sanan toteutuminen riippuu siitä, ottavatko ne ihmiset vastaan sen, joita se koskee. Mikään ihmisen suusta tuleva ilmoitus ei ole absoluuttinen eikä sisällä Jumalan koko totuutta. Nyt on vielä herätyksen, puhdistuksen ja muuttumisen aika. Nöyryys on paras profeetallisen palvelutehtävän suoja.

Jumala puhuu jokaiselle omalleen Sanansa, Pyhän Hengen sisäisen todistuksen, näkyjen, unien, ilmestyksen ja julistuksen kautta. Jeesus johtaa jokaisen uskomaan itse ja kuulemaan itselleen. Vanhan liiton kaltaista riippuvuutta profeetoista ei enää ole. Uuden liiton profeettojen tehtävä on tuoda uutta ja ajankohtaista ilmestystä Jeesuksesta seurakunnan laajaan ja syvälliseen rakentumiseen.

Kun olet saanut sanan tai ilmestyksen Jumalalta, tallenna se ja rukoile, mitä se tarkoittaa. Siinä on aina jotain sinun omaa sieluasi, mutta siinä voi olla tärkeä Hengen ilmoitus sen ohella. Vertaa ilmoitusta Raamatun Sanaan. Pyhä Henki selittää oikean sisällön sinulle, kun hiljennyt kuulemaan. Jos ilmoitus koskee muita, sinun tulee kysyä, miten se on tarkoitettu jaettavaksi. Osa profeetallista ilmoitusta voi olla ainoastaan sinun esirukouksiasi varten. Pyhä Henki johtaa oikeaan toimintatapaan joka tilanteessa.

Voit myös arvioida omaa tai toiselta saamaasi profeetallista sanomaa muutamilla muilla kriteereillä. Jumalan palvelijan oman elämän järjestys, perheen järjestys, puhtaus, eheys ja nöyryys kertovat paljon uskottavuudesta ja hengellisestä puhtaudesta. Voidellun julistuksen tunnistaa siitä, että se nostaa ja vahvistaa seurakuntaa uskossa ja vanhurskaudessa. Profeetallinen sanoma tulee ilmestyksen Hengessä ja se on äärimmäisen ajankohtainen sille joukolle, jolle se on julistettu.

HENGEN VIRAT