RAAMATTU
9. MIKÄ ON OIKEA OPPI

Jumalan ilmoituksen tarkoituksena on tuoda ilmi Hänen valtakuntansa Jeesuksen vastaanottamisen ja Pyhän Hengen voitelun kautta. Hän ei anna ihmisille hyödytöntä spekulaatiota tai tyhjiä lupauksia. Oikean opin todistaa Raamatun opetuksen lisäksi itse JEESUKSEN ILMESTYMINEN VOIMASSA lupaustensa mukaan. Jos Jeesus ei ilmesty jonkin opetuksen tuloksena, opetuksessa on jotain vialla. Meillä on raamatussakin useita todistuksia siitä, kuinka Jeesuksen antama opetus johti Hänen ilmestymiseensä:

Mark. 16:20: Mutta he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla, ja Herra vaikutti heidän kanssansa ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta.
Ap. t. 2:42-43: Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Ja jokaiselle sielulle tuli pelko; ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta.

Jeesus antoi apostoleille opetuksen ja ilmestyksen Jumalan valtakunnasta. Heillä oli myös henkilökohtainen silminnäkijän todistus, omat kokemukset ja henkilökohtainen Pyhän Hengen voitelun vastaanottaminen. Jeesus oli opettanut heille Jumalan valtakunnasta vielä 40 päivän ajan ylösnousemisensa jälkeenkin (Ap.t. 1:3). Kun seurakunta sovelsi Jeesuksen apostoleille antamaa opetusta Pyhän Hengen vastaanottamisesta ja Jumalan valtakunnasta, syttyi herätys Jerusalemissa. Jeesus vuodatti Pyhää Henkeä lisääntyvästi seurakunnan ylle, kunnes parantava voitelu virtasi kaikkien sairaitten ylle:

Ap. t. 5:14-16: Ja yhä enemmän karttui niitä, jotka uskoivat Herraan, sekä miehiä että naisia suuret joukot. Kannettiinpa sairaita kaduillekin ja pantiin vuoteille ja paareille, että Pietarin kulkiessa edes hänen varjonsa sattuisi johonkuhun heistä. Myöskin kaupungeista Jerusalemin ympäriltä tuli paljon kansaa, ja he toivat sairaita ja saastaisten henkien vaivaamia, ja ne kaikki tulivat parannetuiksi.

Jumalan valtakunnan suuren ilosanoman totuus ja voima tuli ilmi myös Paavalin julistaessa esimerkiksi Efesossa (Ap.t. 19:5-12). Herätyksen syttyminen todistaa Jumalan valtakunnan opin aitouden ja voiman, sillä se on Isän lupausten täyttymistä.

Raamatun ilmoituksen päämäärä ei ole järkeisoppi tai oikeaoppisuus vaan rakkaussuhde ja sulautuminen Jeesukseen Pyhässä hengessä. Rakkaussuhde Jeesukseen johtaa Hänen valtakuntansa ilmestymiseen Pyhän Hengen voimassa. Emme voi tutkia järkeisopillisesti esimerkiksi Pyhän Hengen kosketusta ja manifestaatioita. Pyhä Henki on Jumalan yliluonnollinen olemus, joten järkeisopilliset yritykset tutkia mikä on "raamatullista" ja mikä ei, epäonnistuvat ja ovat itse asiassa Henkeä sammuttavia.

Pyhän Hengen voitelu pakottaa riivaajat esille ja karkottaa ne. Silloin tapahtuu aina manifestaatioita, joita ei voida selittää. Tämän vuoksi meidän tulee oppia erottamaan Pyhä Henki, ihmisen oma henki ja pimeyden henget viisaudessa ja auktoriteetissa.

Matt. 6:31-33: Älkää siis murehtiko sanoen: 'Mitä me syömme?' tahi: 'Mitä me juomme?' tahi: 'Millä me itsemme vaatetamme?' Sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen Isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan. Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille lisätään sen ohessa.

Jumala tietää meidän tarvitsevan ilmestystä, viisautta, ratkaisuja ja voimaa uskon elämämme menestymiseksi. Hänen ratkaisunsa ilmestyvät meille, kun etsimme Jeesuksen läsnäoloa Pyhässä Hengessä. Hänen läsnäolossaan meillä on koko Hänen valtakuntansa: ilmestys, usko, viisaus, tieto, parantuminen, puhtaus, vapautuminen, siunaukset, menestys ja sydänten kaipaustenkin täyttymys.

RAAMATTU