RUKOUSELÄMÄ
4. JUMALAN USKO PYHÄN HENGEN TULESSA

Pyhän Hengen tulessa upottamisen prosessissa sinun sielusi vapautuu epäuskon vastaväitteistä ja Jumalan todellisuutta vastustavista valheista. Sinun henkesi ja sielusi saavat sisäisen todistuksen Jeesuksen pelastustyöstä ja Hänen valmistamastaan uudesta elämästä Jumalan Isän yhteydessä.

Henkilökohtaisessa Jeesuksen kosketuksessa sinä tulet tuntemaan Hänen anteeksiantamuksensa, rakkautensa, voimansa ja suunnitelmansa sinua kohtaan. Sinuun kasvaa rakkaus, kunnioitus ja antautuminen Hänelle. Ylpeys, kapina, tottelemattomuus ja muu Hänen auktoriteettiaan vastustava pimeys poistuu.

Sisäisen parantumisesi prosessissa sinä saat Pyhän Hengen opetusta siitä, millainen Pyhä Henki on ja kuinka Hän toimii ihmisen kanssa. Sinä opit rakastamaan Pyhää Henkeä ja tunnistamaan Hänen läsnäolonsa. Sinuun kasvaa Jumalan kunnioitus, Hänen tuntemisensa, Hänen ilmestystietonsa ja Hänen uskonsa.

Pyhän Hengen tulessa sinä tulet tuntemaan Jumalan Isän äärettömän rakkauden myötätunnon ja Hänen kaikkivaltiutensa rakkaudessaan. Sisimpäsi vapautuu, puhdistuu, eheytyy ja paranee kaikesta synnin vammasta. Sisäiseen ihmiseesi asettuu pysyvästi Isän rakkaus, Pyhän Hengen ilmestystiedon kanava, Jumalan usko ja Jeesuksen vanhurskaus. Jumalan rakkaaksi pojaksi / tyttäreksi otetun minuus valtaa sinut ja kaikki orpouden trauma ja pimeys poistuu.

Sinä sulaudut Jeesukseen Pyhän Hengen voitelussa. Jeesuksen Voidellun muoto ilmestyy sinussa. Hengen hedelmät ilmenevät sielussasi ja Pyhän Hengen voitelu johtaa elämääsi ja palvelutyötäsi. Sinä teet samoja tekoja kuin Jeesus, ja suurempiakin sinä teet. Sinä johdat ihmisiä pelastukseen, Pyhän Hengen tulen vastaanottamiseen, sisäiseen parantumiseen, Jeesuksen opetuslapseksi tulemiseen ja lopulta Hänen muotoonsa muuttumiseen.

Sinä tulet elämään todeksi kaiken, mitä Jeesus sanoi. Sinä teet vain sen, mitä Isä näyttää sinulle Pyhässä Hengessä. Sinua hallitsee Jumalan usko, jossa kaikki on mahdollista sille, joka uskoo Jeesuksen kanssa. Sinä tiedät joka tilanteessa, että Isä kuulee sinua aina. Siksi sinä elät täynnä vanhurskautta, rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä.

Jumalan uskon sisäinen todistus tulee elämääsi hallitsevaksi. Sinä et enää muistele missä raamatun jakeessa mikäkin totuus on ilmoitettu. Pyhä Henki puhuu sinulle ja johtaa sinut kaikkeen totuuteen. Hän julistaa sinulle ja sinun kauttasi tulevat siunaukset ja sinä toimit sen mukaan.

Jumalan uskoon kiinnittymisessä on seuraavia kehitysvaiheita:

  • Vasta uskoon tullut ja Pyhälle Hengelle antautunut ei osaa nojata järkeisuskoon, vaan sisäiseen todistukseen. Siksi hänen on helppo vastaanottaa parantumisia.

  • Uskonnollista opetusta saanut opetetaan ”seisomaan sanan pohjalla” ja Pyhän Hengen ja tulen vastaanottaminen unohtuu. Hänen sielunsa kasvaa järkeisopissa, mutta henkensä näivettyy. Seurauksena on Jumalan uskon heikentyminen hänessä.

  • Järkeisoppiin vangittu usko jää luonnollisen ymmärryksen varaan. Usein tällainen kasvattaa hengellistä ylpeyttä, josta tulee Jumalan uskon vastustaja. Tunnista ajoissa tällainen pimeä kehitys ja antaudu uudestaan Pyhän Hengen ja tulen yhteyteen ja tulessa upottamiseen.

Jeesuksen tavoitteena on vapauttaa sinut järkeisuskosta Pyhän Hengen tulessa upottamisen ja ahtaan portin lävitse käymisen kautta. Hän sulauttaa henkeäsi ja sieluasi omaan kirkkauteensa niin paljon, ettet enää luota omaan järkeesi. Silloin sinä antaudut Pyhän Hengen sisäisen todistuksen johtoon. Sinä sulaudut Jumalan uskoon ja Pyhän Hengen voitelu ilmestyy elämässäsi uudessa voimassa.

Jumala haluaa sinun tuntevan kirjoitukset myös ymmärryksesi kautta. Sielusi luonnollisen tietoisuuden tulee sulautua Jumalan valtakunnan totuuksiin. Kun sinä opit ajattelemaan niin kuin Jumala ajattelee, Jeesus voi käyttää sinua yliluonnollisissa tehtävissä.

Kun järkeisuskosi ja sielusi koko vastustus murtuu, Jeesus voi viedä sinut Hänen henkensä maailmaan. Hän voi näyttää sinulle taivaallisia näköaloja, omia suunnitelmiaan sinua ja sinun palvelutyötäsi varten. Hän voi käyttää sinua yliluonnollisessa palvelutyössä niin kuin Hän hyväksi näkee.

Mark. 11:22: Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Pitäkää omananne / ominaisuutenanne (EKOO) Jumalan usko.

Pyhässä Hengessä upottamisen kautta Jumalan usko valtaa sisäisen ihmisen. Järkeisuskon linnoitus murtuu ja pelastettu siirtyy Jumalan valtakunnan kosketukseen. Sisäinen ihminen sulautuu Jeesuksen muotoon, jossa hänen on luonnollista elää Jumalan uskon sisäisessä todistuksessa jatkuvasti. Kaikki, mitä hän sanoo ja tekee, tulee tästä Jumalan uskon perustuksesta, jonka Pyhä Henki koko ajan ensin inspiroi ja sitten vahvistaa.

Mark. 11:23-24: Totisesti minä sanon teille: jos joku sanoisi tälle vuorelle: 'Kohoa ja heittäydy mereen', eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi sen olevan hänelle, minkä hän sanoo, niin se tulee hänelle olemaan..."

Pyhä Henki puhuu sinulle suoraan Isän valtaistuimelta. Kaikki, mitä Hän ilmoittaa, on vapautettu toteutumaan. Jumala tarvitsee vain jonkin ihmisen työtoverikseen tässä maailmassa, jotta nämä asiat tulevat ilmi näkyvässä maailmassa.

Mark. 11:24. "...Sen tähden minä sanon teille: kaikki, mitä te Jumalan läsnäoloa etsien ja Häntä palvoen anotte (proseukomai), uskokaa vastaanottaneenne, niin se on teille oleva..."

Tämä on uuden liiton rukouselämää. Sinä etsit Pyhän Hengen kosketuksen kiittäen, ylistäen ja palvoen Jumalaa. Sitten Pyhä Henki laskeutuu sinuun ja alkaa johtaa sinua lähemmäksi Jeesusta. Sitten Jeesus alkaa puhua sinulle ja näyttää sinulle asioita, jotka Hän on sinulle valmistanut. Hän näyttää mahdolliset esteesi vastauksesi saamiseksi ja osoittaa sinulle tien vapauteen. Hän näyttää sinulle kuinka vastaanotat ja pidät omanasi sen, mitä Hän on antamassa.

Kun sinä olet Pyhän Hengen voitelemassa rukoushetkessä, sinun tulee lähestyä Jeesusta ilman ennakko-olettamusta. Hän tietää paremmin kuin sinä itse, mitä sinä tarvitset. Ennen kaikkea Hän näkee, mikä estää sinua vastaanottamasta Hänen siunauksiaan. Hän rakastaa ja hyväksyy sinut täydellisesti ja johtaa sinut ratkaisun omistamiseen.

Jumalan usko toimii täydellisen anteeksiantamuksen perustuksella. Jumala uskoo Jeesuksen täydelliseen työhön sinun hyväksesi. Jos haluat liittyä Jumalan uskoon, sinun tulee antaa anteeksi kaikille ihmisille sinun ympärilläsi. Sinä vapautat heidät syytöksistä ja hyvityksen etsimisestä. Mutta sinä täydellisesti ja jyrkästi tuomitset, hylkäät ja irtisanot heidän kauttaan tulleen pimeyden.

Mark. 11:25: "...Ja kun te seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi, jos kenellä teistä on jotakin toistansa vastaan, että myös teidän Isänne, joka on taivaissa, antaisi teille anteeksi teidän rikkomuksenne."

Jumalan anteeksiantamus on Hänen äärimmäistä auktoriteettiaan sinun hyväksesi Jeesuken pelastustyön kautta. Jumalan usko vapautuu vain anteeksiantamukseen astumisen kautta, koska anteeksiantamus on Jumalan kirkkautta Hänen valtakunnassaan.

Jumalan usko johtaa sinut:

  • kiinnittymään Jeesuksen auktoriteettiin Hänen työtoverinaan – jatkamaan Jeesuksen palvelutyötä,
  • vastaanottamaan parantumisen kaikista sielun syvimmistäkin traumoista – parantumaan kaikista fyysisistä sairauksista,
  • nuoruutesi uudistumiseen niin että voit täydellisesti toteuttaa elämäsi kutsumuksen ja tarkoituksen tässä ajassa sekä
  • hallitsemaan elämässäsi Jeesuksen kanssa ja Hänen kauttaan.

Room. 5:17-19: Ja jos yhden ihmisen lankeemuksen tähden kuolema on hallinnut yhden kautta, niin paljoa enemmän ne, jotka aktiivisesti vastaanottavat mielisuosion ja vanhurskauden lahjan runsauden – JEESUKSEN VOIDELLUN MUOTOON MUUTTUMISEKSI – tulevat elämässä hallitsemaan kuninkaina yhden, Jeesuksen Kristuksen, kautta. – Niinpä siis, samoin kuin yhden ihmisen lankeemus on koitunut kaikille ihmisille kadotukseksi, niin myös yhden ihmisen vanhurskauden teko – JEESUKSEN SOVITUSTYÖ IHMISEN POIKANA – koituu kaikille ihmisille elämän vanhurskauttamiseksi – JEESUKSEN MUOTOON MUUTTAMISEKSI – sillä niinkuin yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta monet ovat joutuneet syntisiksi, niin myös yhden kuuliaisuuden kautta monet tulevat vanhurskaiksi – JEESUKSEN VOIDELLUN MUOTOON JO TÄSSÄ MAAILMAN AJASSA – JUMALAN VALTAKUNTA TULEE MAAN PÄÄLLE TÄMÄN KAUTTA.

RUKOUSELÄMÄ