SIELUNHOITO
3. SIELUNHOITOTILANTEEN MUISTILISTA
 • Rauhoita palvelutilanne ulkoisilta häiriöiltä. Käytä viisautta ja auktoriteettia, koska sielunvihollisella on pyrkimys häiritä tällaisia tilanteita.

 • Synnytä kunnioituksen, rakkauden ja avoimuuden yhteys palveltavasi kanssa. Osoita omalla olemuksellasi ja elämäsi hallinnalla, että sinuun voi luottaa Jeesuksen edustajana.

 • Johda palveltava ensiksi Jeesuksen luokse ja Hänen kauttaan Isän rakkauden yhteyteen Jumalan valtakunnan ilosanoman julistamisen ja Pyhän Hengen voiman vuodattamisen kautta.

 • Hylkää kaikki ennakko-olettamukset, uskonnolliset fraasit, pinnalliset spekulaatiot ja itsestään selvyydet. Etsi Pyhän Hengen syvintä ilmestystietoa, joka johtaa todelliseen ja kestävään ratkaisuun.

 • Jokainen tilanne on yksilöllinen. Sinulla voi olla paljon kokemusta mutta silti eteesi tulee tilanne, jossa sinun tulee todella kuunnella palveltavaasi ja Pyhää Henkeä, että voit auttaa.

 • Julista rakkaudessa, viisaudessa ja Jumalan uskossa, vaikka tilanne näyttäisi miten pahalta. Kytkeydy itse Jeesuksen sisäiseen todellisuuteen ja Pyhän Hengen voiteluun.

 • Tarkkaile palveltavasi vastaanottoa ja reaktioita. Pidä yllä kosketusta hänen sielunsa ymmärrykseen ja tunteisiin. Älä etene liian nopeasti. Jos huomaat esteen ilmestyvän, pysähdy rauhassa sen käsittelemiseen.

 • Kuuntele, etsi ja julista Pyhän Hengen antamaa ilmestystietoa palvelutilanteessa.

 • Kiitä, ylistä ja palvo Jeesusta yhdessä palveltavasi kanssa. Avaa Taivaan portti ja sulje tuonelan portit. Julista Jumalan Isän rakkautta, hyväksyntää ja uskoa. Pyhä Henki tulee laskeutumaan ja antamaan ilmestystä, joka ratkaisee ongelmia.

 • Vahvista palveltavasi henkeä ja uudistunutta sielua. Puhu hänen elämäänsä vapautta, voittoa, uskoa ja Jumalan suunnitelmia Pyhän Hengen voitelussa.

 • Anna palveltavasi ilmaista tunteitaan ilman vaimentamista tai hyssyttelyä. Vapauta hänet kontrollin ja vaatimuksen ikeistä vapaaseen Pyhän Hengen virtaan.

 • Mitä enemmän sinulla on rakkautta ja uskoa, sitä syvempiä ongelmia lähimmäisesi uskaltaa paljastaa ja sitä parempia tuloksia saavutat palvelutyössäsi.

 • Liitä oma uskosi palveltavasi uskon vahvistukseksi. Tee hänen kanssaan uskon sopimuksia ja anokaa niitä yhdessä. Isä antaa kaiken, mitä kaksi tai kolme anoo yhteisessä "sinfonia" sopimuksessa Pyhän Hengen inspiraatiossa.

 • Usko ja julista Jeesuksen täytetty työ kaikilla alueilla voimaan palveltasi hyväksi. Erityisesti vahvista alueet, joista hän on irtisanoutunut ja joihin hän on anonut Jeesuksen kosketusta.

 • Älä pidä itseäsi liian tärkeänä. Kun sinä johdat palveltavasi syvempään Pyhän Hengen yhteyteen, hän tulee saamaan suoraan Pyhästä Hengestä inspiraatiota ja johdatusta, johon sinun tulee yhtyä Hengen todistuksen mukaan.

 • Pyhä Henki paljastaa lisää, kun edetään rukouksessa. Etsi palveltavan kanssa yhdessä ongelman alkujuuri ja käsittele siihen liittynyt vääryys.

 • Aviopuolisoiden tai vanhempien ja lasten palvelemisessa tulee valvoa, että kukin saa puhua oman asiansa ilman rajoituksia tai kontrollia. Ota tarpeen mukaan yksilöllisiä keskusteluhetkiä puolisoiden kanssa.

 • Tiiminä palveleminen vaatii selkeää johtajuuden määrittelemistä, tehtäväjakoa, keskinäistä luottamusta ja tilanteen arviointikykyä. Muuten tilanne hajoaa käsistä. Palveltava ei yleensä pysty ottamaan opetusta tai neuvoa kuin yhdeltä ihmiseltä kussakin tilanteessa.

 • Älä osoita ongelmia vaan anna palveltavasi kertoa itse ongelmansa niin kuin hän haluaa.

 • Voit palvella vain saavuttamasi luottamuksen ja lähimmäisesi sinulle uskoman auktoriteetin mukaan. Älä loukkaannu, jos lähimmäisesi ei ota palveluasi vastaan. Silloin sinulla on mahdollisuus toimia esirukouksessa.

 • Älä tee hätäisiä johtopäätöksiä ennakko-olettamuksesi mukaan. Älä tarjoa ratkaisua liian nopeasti vaikka olisit jo oivaltanut sen. Johda palveltava tunnistamaan ratkaisu oman henkensä ja ymmärryksensä kautta. Silloin ratkaisusta tulee pysyvä.

 • Ota palveltavasi kanssa tavoitteeksi kaiken pimeyden esille tuleminen, kaiken piirityksen ja vankilan murtuminen sekä Jeesuksen täyden kirkkauden ilmestyminen palveltavan elämään.

 • Kohtaa jokainen trauma sitä vajausta / tarvetta / suojaa / rakkautta välittäen, jonka puute on ollut synnyttämässä trauman, vääryyden tai onnettomuuden.

 • Ole nöyrä, pysy rakkaudessa, tarkkaa Pyhän Hengen johdatusta ja ilmestystä niin voit tuoda kestäviä ratkaisuja joka palvelutilanteessa.

 • Kiitä Jeesusta palvelutilanteen lopussa ja sovi tarvittaessa jatkosta.

SIELUNHOITO