UPOTUSKASTE
3. UPOTUSKASTE KUULUU VAIN UUDESTISYNTYNEILLE

Aina kun Raamattu puhuu kasteesta (= upottamisesta) veteen tai Pyhään Henkeen kreikan kielen alkuteksti käyttää sanaa 'baptizo', joka merkitsee yksiselitteisesti 'upottaa'. Raamattu ei puhu mistään ripottelu- tai valelukasteista, lapsikasteista tai muista taruista. Upotuskaste Raamatussa tähtää Jeesukseen samaistumiseen Pyhään Henkeen upottamisen kautta. Tie "sydämen ympärileikkaukseen Hengessä" on upotuskaste.

Upotuskasteen hengellinen päämäärä on Jeesukseen upottaminen. Sen vuoksi on vain yksi Herra, yksi usko ja yksi kaste Jeesukseen. Kun sinä otat upotuskasteen, sinä julistaudut, päätät ja otat tavoitteeksesi Jeesuksen Voidellun muotoon muuttumisen. Tämän sinä voit tehdä vain aikuisuudessa ja täysivaltaisessa uskon ja sielun tietoisuudessa. Kun olet antautunut Jeesukselle, Pyhä Henki tulee johtamaan sinut upotuskasteelle.

Ef. 4:4-6: ...yksi ruumis ja yksi henki, niinkuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte; yksi Herra, yksi usko, yksi kaste; yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa...

Luterilaisen, katolisen sekä ortodoksisen kirkon kasteopetus ja -käytännöt eivät perustu Jeesuksen ja apostolien opetukseen. Näiden kirkkojen käytäntö perustuu paljolti pimeällä keskiajalla syntyneisiin taruihin ja valheisiin. Apostolisesta opetuksesta löytyy poikkeamia jo noin 100-luvulla jKr. Rooman kirkkoon syntyi monia muitakin harhaoppeja keskiaikaisten mystikkojen filosofointien tuloksena. Uskonnollista valtaa tavoitteleville sopi hyvin ottaa vastaan jokainen harhaoppi, joka lujittaisi heidän otettaan tavallisesta kansasta.

Jumalan valtakunnan elämään johtava uskon opetus saadaan vain alkuperäisistä kirjoituksista ja niille uskollisista käännöksistä. Kirjoitukset ovat autenttisia, kulttuurivirtauksista, kirkkolaitoksista ja ihmismielipiteistä riippumattomia Pyhän Hengen voitelemaa ilmoitusta uskomme perustukseksi. Jeesus ja Hänen opetuksensa on uskomme päämäärä. Jeesus on nyt Jumala Isän valtaistuimella ja Hän on auktoriteetti, jonka opetukseen usko antautuu.

Tit. 3:4-7: Ja kun Jumalan meidän Pelastajamme rakkaus ihmisiä kohtaan ilmestyi – ei vanhurskaudessa tehtyjen tekojen kautta, jotka me teimme, vaan hänen hyvyytensä mukaan – Hän pelasti meidät uudestisyntymisen kylvyn ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta, jonka hän vuodatti runsaasti yllemme Jeesuksen meidän pelastajamme kautta, että tultuamme julistetuiksi vanhurskaiksi hänen armonsa kautta, me tulisimme perillisiksi ikuisesti kestävän elämän toivon mukaan.

Jumala pelasti meidät Jeesuksen vastaanottamisesta seuranneen uudestisyntymisen kylvyn ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta eikä "lapsikasteen sakramentin" kautta! Kun ihminen tietoisesti ja omalla vapaalla tahdollaan ottaa Jeesuksen vastaan Pelastajanaan, Pyhä Henki tulee ihmisen henkeen ja tekee sen eläväksi Jeesuksen ja Jumalan Isän yhteyteen pääsemisen kautta. Pyhä Henki yhtyy ihmisen henkeen ja asettaa siihen pelastuksen sinetin. Tämän vaikutuksesta uudestisyntynyt ihminen on pysyvästi Jumalan yhteydessä ja pelastettu.

Uudestisyntynyt henki Pyhän Hengen kanssa alkaa vaikuttaa ihmisen sieluun sen uudistumiseksi ja liittymiseksi Jumalan valtakunnan ajatteluun, tunteisiin, tavoitteisiin ja elämäntapaan. Upotuskasteen tarkoitus on auttaa uskovaa "kuolettamaan hengellä lihan teot" eli asettamaan sielun ja ruumiin Jeesuksen ylösnousemusvoiman auktoriteetille alamaiseksi - kaiken synnin vallan kukistamiseksi elämässä. Paavali käyttää tästä ilmaisua "sydämen ympärileikkaus Hengessä". Sydän (kreikaksi kardia) tarkoittaa uudessa testamentissa mielen sisintä, ajatuksia, tunteita, pyrkimyksiä, minuutta yms. On siis kysymys mielen syvästä muutoksesta, jotta sielu taipuisi Jumalan valtakunnan ajatteluun ja elämään.

UPOTUSKASTE