UPOTUSKASTE
5. UPOTUS MOOSEKSEEN JA JOHANNEKSEN KASTE
1. Kor. 10:1-4: Sillä minä en tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä, että isämme olivat kaikki pilven alla ja kulkivat kaikki meren läpi ja saivat kaikki upotuksen Moosekseen pilvessä ja meressä ja söivät kaikki samaa hengellistä ruokaa ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa. Sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi; ja se kallio oli Kristus.

Upotuskasteen hengellinen merkitys on johtaa sen ottava henkilö SAMAISTUMAAN SIIHEN PERSOONAAN, jonka nimeen upotus tapahtuu. Mooseksella oli voitelu ja näky Egyptistä vapautumiseksi. Mooseksen kautta Israelin kansalla oli yhteys Jumalaan. Upotuskaste Moosekseen merkitsi kansalle samaistumista Moosekseen ja Jumalan suunnitelmaan. Mooses oli profeetta ja hän oli esikuva Jeesuksesta. Uuden liiton uskoville Jeesus on tie Jumalan valtakuntaan ja upotuskasteessa me samaistumme Häneen ja Hänen suunnitelmaansa.

Room. 6:3-4: Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut? Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niinkuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman.

Upotuskasteen kautta me julistamme samaistumista Jeesukseen. Me julistamme samaistumistamme Jeesuksen kuolemaan lihassa olevasta synnistä. Me julistamme samaistumista Hänen ylösnousemukseensa Pyhän Hengen voimassa. Me julistamme uutta elämää Jeesuksen yhteydessä Pyhän Hengen voitelussa. Tämä julistus ja uskon teko tarkoittaa Jeesuksen opetuslapseksi antautumista. Siksi se on mahdollista vasta kun ihminen on uudestisyntynyt ja vastaanottanut Pyhän Hengen kautta yhteyden Jumalaan Isään.

Johannes Kastajalla oli ainutlaatuinen asema ja tehtävä. Jumala antoi hänelle ilmestyksen Messiaasta, joka oli upottava Hänen seuraajansa Pyhän Hengen tulessa. Jumala antoi Johannes Kastajalle Jeesuksen vastaanottamiseen ja Pyhän Hengen tulessa upottamiseen valmistavan julistuksen ja palvelutyön. Johannes Kastaja upotti ihmisiä vedessä esikuvana siitä, että koko vanha elämä on haudattava kuolemaan, jotta Jeesuksen kautta ilmestyvä uusi elämä pääsee valtaamaan ihmisen.

Johannes Kastaja oli enemmän kuin profeetta, koska Hän ei ainoastaan julistanut tulevaa Messiasta vaan hän osoitti tulevan Messiaan. Johannes Kastaja oli Jumalan valtakunnan oven avaaja. Jeesus Voideltuna oli Jumalan valtakunnan ilmestyminen.

Luuk. 1:15-17: Sillä hän on oleva suuri Herran edessä; viiniä ja väkijuomaa hän ei juo, ja hän on oleva täytetty Pyhällä Hengellä hamasta äitinsä kohdusta. Ja hän kääntää monta Israelin lapsista Herran, heidän Jumalansa, tykö. Ja hän käy hänen edellään Eliaan hengessä ja voimassa, kääntääksensä isien sydämet lasten puoleen ja tottelemattomat vanhurskasten mielenlaatuun, näin Herralle toimittaaksensa valmistetun kansan."

Vanhassa liitossa upotuskasteen esikuvat liittyivät erilaisiin puhdistautumisrituaaleihin. Johannes Kastajan upotuskaste oli vailla mitään rituaaliympäristöä. Kaikki tapahtui karun luonnon keskellä. Ihmiset tulivat kuulemaan häntä erämaahan olosuhteista riippumatta. Ihmisten sydämet vastaanottivat Pyhän Hengen inspiroiman julistuksen. Johannes Kastajan voitelun vastaanottaminen teki ihmisille mahdolliseksi vastaanottaa Jeesus Messiaana (Voideltuna). Ne, jotka eivät vastaanottaneet Johanneksen upotusta, eivät ottaneet vastaan Jeesusta.

Luuk. 7:26-30: Vai mitä lähditte katsomaan? Profeettaako? Totisesti, minä sanon teille: hän on enemmän kuin profeetta. Tämä on se, josta on kirjoitettu: 'Katso, minä lähetän enkelini sinun edelläsi, ja hän on valmistava tiesi sinun eteesi.' Minä sanon teille: ei ole vaimoista syntyneitten joukossa yhtäkään suurempaa kuin Johannes; mutta vähäisin Jumalan valtakunnassa on suurempi kuin hän. Ja kaikki kansa, joka häntä kuuli, publikaanitkin, tunnustivat Jumalan vanhurskaaksi ja antoivat kastaa itsensä Johanneksen kasteella. Mutta fariseukset ja lainoppineet tekivät turhaksi Jumalan aivoituksen heitä kohtaan eivätkä ottaneet Johannekselta kastetta.

Johanneksen kaste valmisti Jeesuksen vastaanottamiseen. Siksi Jeesus kastoi opetuslapset ja opetuslapset kastoivat ihmiset Jeesuksen vastaanottamiseen, Hänen nimeensä. Sekä Johanneksen että Jeesuksen kaste ovat upotuskasteita, koska kysymyksessä on uuden liiton sanoman vastaanottaminen Jumalan valtakunnasta. Tämä merkitsee lihassa olevan Jumalaa vastustavan vaikutuksen pois panemista uskon kautta upotuskasteessa, jotta Jumalan valtakunnan hengellinen auktoriteetti ja olemus Pyhässä Hengessä pääsee ilmestymään ihmiseen.

Ap. t. 19:2-6: Ja hän sanoi heille: "Saitteko Pyhän Hengen silloin, kun te tulitte uskoon?" Niin he sanoivat hänelle: "Emme ole edes kuulleet, että Pyhää Henkeä on olemassakaan." Ja hän sanoi: "Millä upotuksella (kasteella) te sitten olette upotetut (kastetut)?" He vastasivat: "Johanneksen kasteella." Niin Paavali sanoi: "Johannes upotti (kastoi) parannuksen upotuksella (kasteella), kehottaen kansaa uskomaan häneen, joka oli tuleva hänen jälkeensä, se on, Jeesukseen." Sen kuultuaan he ottivat upotuksen (kasteen) Herran Jeesuksen nimeen. Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, tuli heidän päällensä Pyhä Henki, ja he puhuivat kielillä ja ennustivat.

Johanneksen kasteeseen jo liittyvä upotus on symbolista siitä uudesta sanomasta, uudesta liitosta Jeesuksessa, jossa kaikki vanha on tullut pois pantavaksi. Vanhan liiton aika oli esikuvallista. Profeetat saivat Pyhän Hengen kautta näkyjä, ilmestyksiä ja inspiraatiota tulevasta Messiaasta. Uusi liitto on kokonaan uusi, Jeesuksen perustukselle rakennettu Jumalan valtakunnan todellisuuden ilmestyminen. Upotus Jeesuksen nimeen on kelvollinen uskon teko ihmisen taholta, koska se sisältää vanhan ihmisen upottamisen kuolemaan symbolisesti, jotta uusi luomus pääsee nousemaan Pyhän Hengen voimassa.

Apostolien kokous Jerusalemissa ei velvoittanut Pyhällä Hengellä täyttyneitä pakanoita noudattamaan Mooseksen lakia, koska Jumala oli puhdistanut heidän sydämensä uskolla. Tämän todisti se, että he puhuivat kielillä Pyhän Hengen inspiraatiossa. On selvää, että Jeesus oli antanut apostoleille tämän opetuksen ja Pyhä Henki vahvisti sen kyseisessä kokouksessa.

Ap. t. 15:5-9: Mutta fariseusten lahkosta nousivat muutamat, jotka olivat tulleet uskoon, ja sanoivat: "Heidät on ympärileikattava ja heitä on käskettävä noudattamaan Mooseksen lakia." Niin apostolit ja vanhimmat kokoontuivat tutkimaan tätä asiaa. Ja kun oli paljon väitelty, nousi Pietari ja sanoi heille: "Miehet, veljet, te tiedätte, että Jumala jo kauan aikaa sitten teki teidän keskuudessanne sen valinnan, että pakanat minun suustani saisivat kuulla evankeliumin sanan ja tulisivat uskoon. Ja Jumala, sydänten tuntija, todisti heidän puolestansa, antaen heille Pyhän Hengen samoin kuin meillekin, eikä tehnyt mitään erotusta meidän ja heidän kesken, sillä hän puhdisti heidän sydämensä uskolla.

Uudestisyntyminen, sen jälkeen uskossa otettu upotuskaste ja siitä seuraava lisääntyvä Pyhällä Hengellä täyttyminen ovat yksi suunnitelma ja yksi tie Jumalan valtakuntaan. Apostolit noudattivat tätä järjestystä ja siksi heille riitti täyden pelastuksen merkiksi kielillä puhuminen. Tässä ei lain kirjoitusten noudattamisella ollut enää mitään tekemistä, koska Jeesus toimii Jumalan valtakunnasta eikä lain kirjoituksista käsin.

UPOTUSKASTE