VAPAUTUMINEN
11. ANTEEKSIANTAMUS VAPAUTTAA

Sukukirouksista ja muusta pimeyden vallasta vapautumisen edellytyksenä on antaa ihmisille anteeksi. Se tarkoittaa täydellistä ja jyrkkää pimeyden tekojen tuomitsemista ja hylkäämistä ja siihen osallisten ihmisten täydellistä vapauttamista Jeesuksen auktoriteetin alle. Se on oikeudenkäynti sukukirouksista kärsivän vapauttamiseksi Jumalan lasten kirkkauden vapauteen.

Elämäsi kaikkien ongelmien syvimmät juuret tulevat sukusi pimeydestä. Monet muutkin ihmiset ovat voineet vaikuttaa elämääsi kielteisesti, mutta lapsuudessa syntyneet haavoittumiset, demonisaatio ja traumat ovat kaikkein vaikeimmin voitettavissa ja vaikeimmin anteeksiannettavissa. Nämä anteeksiantamuksen periaatteet pätevät kaikkiin ihmissuhteisiisi.

5. Moos. 5:16: Kunnioita isääsi ja äitiäsi, niinkuin Herra, sinun Jumalasi, on sinua käskenyt, että kauan eläisit ja menestyisit siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa (=TAIVASTEN VALTAKUNTA UUDESSA LIITOSSA!).

Voit kunnioittaa lähimmäistäsi rakkaudessa vasta kun olet siirtänyt hänen syntivelkansa pois omasta kirjanpidostasi. Kun kunnioitat vanhempiasi näin, niin silloin Jeesuksen veri voi eristää ja puhdistaa sinut vapaaksi sukukirouksista silloin sinä elät terveenä ja menestyt Jumalan valtakunnassa.

Anteeksiantamus voi aluksi näyttää yksinkertaiselta jutulta. Mutta syväparantumisessa sinä joudut kohtaamaan sisimmän kaikkein kipeimmät heikkoudet ja häpeällisimmät asiat. Samalla sinä tulet huomaamaan, että nämä ovat saaneet alkunsa sinun vanhempiesi epäonnistuneesta kasvattamisesta ja suhteesta sinun kanssasi. Sinun tulee pystyä antamaan anteeksi, vaikka näet kaiken elämäsi onnettomuuden juontuvat vanhempiesi epäonnistumisesta.

Sinun anteeksiantamustasi helpottaa se, että Pyhän Hengen valossa sinä näet myös, että hekin ovat olleet omien traumojensa vankeja. He ovat tehneet sen, minkä ovat kyenneet ja osanneet siinä hengen, sielun ja elämän tilassa missä ovat sinut kasvattaneet. Pyhän Hengen ilmestystiedossa sinä saat ymmärryksen sukukirousten etenemistavasta. Silloin sinä pystyt katkaisemaan ne omassa elämässäsi ja käynnistämään Jumalan siunauksien virran kirousten sijasta.

Anteeksiantamus on syvenevä prosessi, jossa sielu luovuttaa pimeyden Jeesukselle ja antautuu sovitettuun ja ehyeen yhteyteen Jumalan ja ihmisten kanssa. Siinä käydään läpi seuraavat vaiheet:

 • Vääryyttä, ongelmia tai tuhoa aiheuttaneen ihmisen vapauttaminen syyllistämisestä, korvausvaateista, kostosta, hyvityksestä, katkeruudesta jne.

 • Tilanteeseen liittyneen pimeyden tuomitseminen ja hylkääminen. Se on oikeudenkäynti pimeyden voimia ja tekoja vastaan ja uhriksi joutuneitten ihmisten julistaminen vapaaksi Jeesuksen vastaanottamisen kautta.

 • Rakkauden ja kunnioituksen palauttaminen Jumalaa ja ihmisiä kohtaan. Siunauksen, uuden luomistyön ja Jumalan hyvityksen julistaminen uhrille.

 • Sydämen haavojen luovuttaminen Isän rakkauden parannettavaksi. Se tarkoittaa tilanteeseen liittyvien tunteiden purkamista ja rakkaussuhteen eheyttämistä Pyhän Hengen voitelussa.

Anteeksiantamus on Jumalan valtakunnan perustus, joka tulee Isän täydellisestä kirkkaudesta, vanhurskaudesta ja rakkaudesta. Kun astut täyteen anteeksiantamukseen, sinun suhteesi Jumalaan ja ihmisiin tulee ehyeksi. Kaikki Jeesuksen valmistamat pelastuksen lahjat pääsevät vaikuttamaan sinuun. Pyhä Henki synnyttää sisäiseen ihmiseesi Jumalan uskon, jossa sinulla on kyky vastaanottaa Isän sinulle valmistamia siunauksia.

Mark. 11:22-26: Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Pitäkää omaisuutenanne ja ominaisuutenanne Jumalan usko. Totisesti minä sanon teille: jos joku sanoisi tälle vuorelle: 'Kohoa ja heittäydy mereen', eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se tulee hänelle olemaan. Sen tähden minä sanon teille: kaikki, mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne (=vastaanottaneenne), niin se on teille tuleva. Ja kun te palvoen etsitte Jumalan läsnäoloa ja anotte, niin siirtäkää velka pois, jos kenellä teistä on jotakin toistansa vastaan, että myös teidän Isänne, joka on taivaissa, siirtäisi pois teidän rikkomuksenne. Mutta jos te ette siirrä pois, niin ei Isännekään, joka on taivaissa, siirrä pois teidän rikkomuksianne.

Anteeksiantamus tulee käsitellä kolmesta näkökulmasta:

 • anteeksiantamus lähimmäisiä kohtaan = Jeesuksen kaltaiseen luonteeseen muuttuminen ja rakkauden lain toteuttaminen,

 • anteeksiantamus itseään kohtaan = vapaus itsensä syyllistämisestä sekä

 • anteeksiantamus Jumalaa kohtaan = sielun puhdistaminen demonisten haavoittumisten kylvämästä katkeruudesta Jumalaa kohtaan, joka on aina valhetta.

  Julista palveltavalle Jeesuksen täydellistä anteeksiantamusta ja sovitusta Isän kirkkauden yhteyteen. Vakuuta häntä Isän rakkauden halusta, voimasta ja kyvystä hyvittää kaikki tappio, mitä pimeyden voimat ovat saaneet aikaan suoraan pimeydestä, toisten ihmisten kautta tai omien laiminlyöntien / virheitten / syntien kautta.

  Kun olet johtanut palveltavasi anteeksiantamukseen, varmistu, että se on aito ja todellinen. Kaikki sielun katkeruus ja karheus tulee luovuttaa pois. Silloin Pyhän Hengen voitelu laskeutuu ja vapauttaa palveltavasi. Tämän jälkeen sinun tulee julistaa ja anoa sairauksien, onnettomuuksien ja muiden vihollisen hyökkäyksen aiheuttamien traumojen täydellistä parantumista Jeesuksen nimessä ja Pyhän Hengen voimassa.

  VAPAUTUMINEN