HENGEN VIRAT
1. JEESUS ASETTAA JA LÄHETTÄÄ

Jeesus Voideltuna on täydellinen esikuva kaikista hengellisistä viroista. Hän palveli kaikissa meille tarkoitetuissa hengellisissä tehtävissä. Hänestä me saamme täydellisen esikuvan rakkaussuhteesta Isän ja ihmisten kanssa. Jeesuksen Voidellun sydämen puhtaus, rakkaus, auktoriteetti, nöyryys ja kuuliaisuus Isälle olivat Hänen voitelunsa, palvelutyönsä ja virkaan asettamisensa perustus.

Jeesus kutsuu meitä seuraamaan itseään. Se tarkoittaa muuttua Hänen kaltaisekseen, saavuttaa Hänen osoittamansa rakkaussuhde Isän kanssa sekä sulautua Pyhään Henkeen niin kuin Hän sulautui. Pyhän Hengen tulessa upottamisessa Jeesus sulauttaa sinutkin Häneen niin, että Hän voi vaikuttaa kaiken tarpeellisen elämässäsi ja palvelutyössäsi. Sinä voit tilanteen mukaan palvella erilaisessa voitelussa ja Hengen viroissa, niin kuin Jeesuskin.

Jeesus asettaa palvelijoitaan hengelliseen virkaan Hänen tahtonsa ja suunnitelmansa mukaan. Hän antaa kullekin tehtävään ja virkaan liittyvän voitelun. Virkaan asettaminen edellyttää samaa Pyhän Hengen tulessa puhdistumista ja sisäistä parantumista, jonka opetuslapset kävivät lävitse. Kukaan ei astu Hengen virkaan omatoimisesti, vaan Jeesus kutsuu, varustaa ja asettaa jokaisen. Hengen virkoihin liittyy erityistä vastuuta, auktoriteettia, vainoa ja tunnustekoja. Pyhä Henki on sinussa varustaaksesi sinutkin kaikkeen siihen, mitä Jeesus on valmistanut sinun palvelutehtäväksesi.

Ef. 4:11-16: Ja hän antoi muutamat 1) apostoleiksi, toiset 2) profeetoiksi, toiset 3) evankelistoiksi, toiset 4) paimeniksi ja 5) opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään, ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa; vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus, josta koko ruumis, yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla, kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on.

Pyhä Henki varustaa sinut Jumalan valtakunnan tehtäviin jatkuvien antautumisen ja uskon askelten kautta. Pyhä Henki johtaa sinut palvelemaan heti uudestisyntymisestäsi lähtien. Kun lähdet liikkeelle, Pyhä Henki vahvistaa sinun ilmestystäsi, uskoasi ja voiteluasi. Sinä opit paljon harjoituksen, yriyksen ja erehtymisen kautta. Älä pelkää lähteä keskeneräisenä liikkeelle, sillä silloin sinä pysyt nöyränä ja etsit Jeesuksen apua.

Sinun hengellinen kasvusi nopeutuu valtavasti aktiivisessa ja Pyhän Hengen voitelemassa uskon yhteydessä. Hengelliset kasvuaskeleet ovat pääpiirteissään seuraavat:

 • Synnin orja ja kuolemaan tuomittu kuulee suuren ilosanoman Jeesuksesta ja ottaa Hänet vastaan.

 • Pyhä Henki uudestisynnyttää ihmisen ja antaa hänelle yhteyden Jumalaan Hänen lapsenaan.

 • Uudestisyntynyt uskova saa Pyhän Hengen ja Jumalan valtakunnan opetusta. Hän tunnistaa Jeesuksen kutsun ja antautuu Hänen opetuslapsekseen.

 • Opetuslapsi asettaa tavoitteekseen tulla Jeesuksen Voidellun muotoon. Hän antautuu vapautumisen ja sisäisen parantumisen prosessiin ja vastaanottaa lisää Pyhää Henkeä elämäänsä.

 • Opetuslapsi antautuu yhä lisää ja Pyhän Hengen tuli lankeaa yhä syvemmin häneen. Tietoisuus Jeesuksesta valtaa häntä yhä lisää.

 • Pyhän Hengen tulessa upottaminen lisää hengellistä voimaa, vanhurskautta, uskoa ja Isän rakkautta.

 • Opetuslapsi tiedostaa olevansa Jumalan täysi-ikäinen poika / tytär. Jeesus asettaa apostolisen voitelun tietoisuuden ja lähettää palvelemaan.

 • Apostolisessa voitelussa palveleva jatkaa hengellistä kasvua tullakseen yhä enemmän Jeesuksen Voidellun kaltaiseksi.

Viisitahoiset palveluvirat (apostolit, profeetat, evankelistat, paimenet ja opettajat) ovat seurakunnan peruspilarit. Jeesus itse kutsuu, valmistaa, erottaa ja asettaa näihin virkoihin. Pyhän Hengen virat saavat valtuutuksensa suoraan Jumalalta. Ne eivät voi toimia minkään uskonnollisen organisaation määräysvallassa. Pyhän Hengen virkoihin liittyvän nöyryyden takia ylpeiden ihmisten on usein vaikea tunnistaa tai hyväksyä tällaisia virkoja. Mutta ne, jotka ne tunnistavat, saavat niistä suuren siunauksen.

Jeesus oli Jumalan Isän lähettämä esikuva siitä, mikä on Jumalan tarkoittama pelastussuunnitelma ihmisiä kohtaan. Jeesus syntyi ihmiseksi, Pyhä Henki kasvatti Hänet aikuisuuteen ja palvelutehtävään rakkaussuhteessa Jumalan Isän kanssa. Sovitustyönsä kautta Jeesus teki Hänen seuraajilleen mahdolliseksi muuttua Hänen kaltaisekseen. Todistaakseen Jumalan suunnitelman ja perustaakseen seurakunnan, Jeesus kutsui itselleen 12 opetuslasta, jotka Hän kasvatti muuttumaan Hänen kaltaisekseen. Tämä on uuden liiton olemus ja tarkoitus.

Uuden liiton hengelliset virat ovat apostoli, profeetta, evankelista, opettaja ja paimen. Jumala antaa näitä virkoja seurakuntaan tehdäkseen jokaisen täydelliseksi palveluksen työhön. Jokaisen hengelllisen viran esikuva on Jeesuksessa:

 • Jeesus Voideltuna ja Uhrikaritsana oli suurin apostoli (apostolos = lähetetty), mitä maan päällä on koskaan ollut tai tulee olemaan. Jumala itse lähetti Hänet taivaasta maan päälle toteuttamaan maailman historian täydellisesti muuttavan pelastustyön.

 • Jeesus oli myöskin suurin profeetta, sillä Hän toi julki Jumalan valtakunnan sellaisella tavalla, jota kukaan ei ollut voinut ennen Häntä tai Hänen jälkeensä ilmi tuoda. Syntien sovittaminen oli kaikkein voimallisin teko, mitä kukaan profeetta koskaan voisi tehdä.

 • Jeesus Voideltuna oli myös maailman historian voimallisin evankelista. Hän julisti ennen tuntematonta ilosanomaa, antoi synnit anteeksi, paransi sairaat ja ihmiset uskoivat Häneen niin suurin joukoin, että fariseukset päättelivät: 'kohta kaikki uskovat Häneen'!

 • Jeesus Voideltuna oli myöskin kaikkein suurin paimen. Hän ei kadottanut yhtäkään, jonka Isä antoi Hänelle. Hänen rakkautensa, viisautensa ja voimansa tyydyttivät jokaisen sielun Hänen laumassaan. Vain kolmessa ja vuodessa Hän koulutti ja varusti joukon, joka tuli olemaan Hänen seuraajansa, elävä ruumiinsa Hänen kuolemansa jälkeen. Tämä siemen oli niin voimakas ja terve, että siitä on kasvanut maailmanlaajuinen elävä Jumalan lasten joukko, joka vielä tulevaisuudessa on ilmestyvä ennen näkemättömässä kirkkaudessa.

 • Jeesus Voideltuna oli myöskin kaikkein suurin opettaja. Hän opetti Jumalan valtakunnan yliluonnollisia salaisuuksia tavalla, jotka lapsikin ymmärtää. Hänen opetuksensa riittää tänäkin päivänä jokaiselle täydelliseksi pelastukseksi ja parantumiseksi ja johtaa jokaisen janoavan Taivasten valtakuntaan. Hänen opetuksessaan ei ollut ainoastaan yliluonnollinen tieto ja viisaus, vaan siinä oli myöskin Jumalan voima, joka todisti Hänen jokaisen sanansa todeksi.

Jeesus apostolina, profeettana, evankelistana, paimenena ja opettajana oli ennen kaikkea täydellisesti ja syvällisesti Jumalan Poika. Hän ammensi kaiken voitelunsa ja kaikki tehtäviinsä liittyvän varustuksen rakkaussuhteestaan ja kuuliaisuudestaan Isälle. Jeesus kutsuu sinua tulemaan ensiksi voidelluksi Jumalan pojaksi / tyttäreksi. Sitten Hän varustaa ja asettaa sinut tehtäviin Hänen tahtonsa mukaan. Kaikki elämäsi, voitelusi ja kykysi Jumalan valtakunnan työssä tulee Pyhän Hengen voitelusta, jonka kautta sinä yhdyt Jeesukseen.

Jokainen Hengen virka lähtee siis Jeesuksesta. Hän on perustus ja kallio, jonka varaan kaikki on rakennettava. Kukaan ihmisistä ei ylitä Hänen mittojaan tai voi rakentaa uutta perustusta. Jokainen Pyhän Hengen virka on vain osa Jeesuksen voitelua ja tehtävää.

Nyt on uskon puhdistuksen ja Hengen virkojen uudistamisen aika. Jeesus tarvitsee kaikkia Hengen virkoja morsiamensa saattamiseen hääkuntoon. Varaudu radikaaleihin muutoksiin. Monet näkyvissä asemissa olevat katoavat äkillisesti kuvasta. Monia uusia apostoleita nousee voitelussa yhtä äkillisesti toteuttamaan Jumalan suurta sadonkorjuuta täyttymyksen ajassa!

HENGEN VIRAT