HERÄTYS
4. SUURI KÄÄNTYMINEN JA ENNALLEEN ASETTAMINEN
Mark. 1:14-15: Mutta sittenkuin Johannes oli pantu vankeuteen, meni Jeesus Galileaan ja saarnasi Jumalan evankeliumia ja sanoi: "Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; kääntykää ja ajatelkaa toisin (metanoia) ja uskokaa suuri ilosanoma".

Jerusalemin herätyksestä asti seurakunnalla on ollut tietoisuus Pyhän Hengen ilmestyksen kautta alkaneen aikakauden täyttymyksestä. Nyt jos koskaan olemme erityisessä uuden aikakauden ilmestyksessä. Pyhä Henki haluaa, että me todellakin hylkäämme vanhan turmeltuneen ajattelun ja alamme ajatella toisin. Jumalan valtakunnan täyttymyksen aika on tullut lähelle, jopa käden ulottuville.

Ap.t. 3:19-21: Kääntykää ja ajatelkaa toisin, että teidän Jumalasta eroon harhautumisenne ja sen seuraukset pyyhittäisiin pois, että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltä määrätty, Kristuksen Jeesuksen. Taivaan piti ottaman Hänet vastaan niihin aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen kohdallensa asetetaan, mistä Jumala on ikiajoista saakka puhunut pyhäin profeettainsa suun kautta.

Pietari oli äskettäin kokenut elämänsä muuttavia tapahtumia, jotka huipentuivat Pyhän Hengen tulessa upottamisessa. Hänen henkensä ja sielunsa elivät Jeesuksen ylösnousemusvoiman tietoisuudessa. Pietari näki hengessään täysin selkeänä Jeesuksen suunnitelman ihmiskunnan pelastamiseksi. Hän näki myös Jeesuksen toisen tulemuksen niinä aikoina, jolloin kaikki jälleen asetetaan kohdalleen. Pietari näki, kuinka Jumalan profeetat olivat tämän jo ilmoittaneet.

Kaiken kohdalleen asettaminen on pitkä ja syvällinen seurakunnan ja maailman muutosprosessi. Se tarkoittaa muun muassa seuraavaa:

  • Jeesuksen opetus Jumalan valtakunnasta, ihmisten pelastumisesta Hänen yhteyteensä, Pyhän Hengen osuudesta Jeesukseen sulauttamisesta asetetaan ennalleen. Apostolinen opetus valtaa kaikki seurakunnat.

  • Pyhä Henki johtaa talteen saatujen alkutekstien oikeaan ymmärtämiseen. Käännösvirheet korjataan. Tulee kokonaan uusia raamatun käännöksiä, jotka Pyhän Hengen ilmestystieto on puhdistanut perinteisistä väärin tulkinnoista.

  • Raamatun koostumusta tullaan myös tarkentamaan. Jeesuksen ja apostolien opetuksen vastaiset kohdat poistetaan. Pyhän Hengen suora ilmestystieto tulee korvaamaan järkeisuskonnon.

  • Vanhurskauden voima ja tuomio pimeydelle tulee ilmestymään. Pyhän Hengen ja Jumalan pilkkaajat tulevat nopeasti tuntemaan nahoissaan sen, että ovat ryhtyneet vaarallisiin puuhiin.

  • Jeesuksen kirkkaus on saanut vallata pelastettujen sydämet ja koko elämän. Silloin täyttyy Hänen rukouksensa: "Tulkoon Sinun valtaherruutesi myös maan päälle…!"

  • Jeesuksen pelastama seurakunta on sulautettu Häneen. Silloin seurakunnalla on sellainen asema ja tehtävä sekä varustus, jolla se pystyy korjaamaan sielujen sadon maailmasta Jeesuksen yhteyteen.

  • Demonisaation, traumojen, sairauksien, kirousten ja muun pimeyden valta on tuomittu ja ajettu ulos pelastetuista. Tämä tarkoittaa ennen näkemätöntä vapautumisen ja parantumisen herätystä.

  • Jeesuksen muoto ilmestyy pelastetuissa. Silloin ihmisen ja Jumalan suhde on asetettu ennalleen. Pelastetut sulautuvat syväkiintymyssuhteessa ja rakkaudessa Jeesukseen ja Isään.

  • Israelin papillinen asema on asetettu ennalleen. Näin tapahtuu antikristuksen aikana, jolloin erityisen voidellut messiaaniset julistajat palvelevat kaikkialla maailmassa.

  • Ennalleen asettamisen prosessi päättyy, kun Jeesus tulee Öljymäelle ylösnousseena Kuninkaana ja hävittää antikristuksen ja sen kanssa liittoutuneet joukot. Silloin Jeesus toteuttaa lopullisen tuomion pimeyttä vastaan ja perustaa Daavidin valtaistuimen hallitsemaan koko maailmaa.

Kohdalleen asettaminen alkaa Jeesuksen lisääntyvästä ilmestymisestä seurakunnassa. Jeesus vuodattaa Pyhän Hengen ja tulen seurakuntaansa ja puhdistaa sen. Hän synnyttää maailmaan seurakunnan, jossa asuu Hänen kirkkautensa ja joka kaikki kaikessa täyttää.

Täyttymyksen ajan herätys on kaikkien uuden liiton aikana esiintyneiden herätysten summa, koostumus ja täyttymys. Pyhän Hengen ja tulen voima sekä Jumalan kirkkaus tulevat ilmestymään täyttymyksen ajan seurakunnassa massiivisesti – Jeesuksen todellisuus tulee olemaan kiistämätön kaikille. Ihmisten on paettava pimeyteen, elleivät he halua kohdata Pyhän Hengen tulessa voideltua seurakuntaan.

Kompromissikristillisyyden tuomitseminen on tulevan herätyksen vallitsevaa ilmapiiriä. Jeesus haluaa ehyttä ja kokonaista antautumista, koska vain se tuo turvan antikristuksen eksytystä ja vihollisuutta vastaan.

Me olemme jo nyt äärimmäisen intensiivisten tapahtumien kanssa tekemisissä. Kaikki tulee tapahtumaan nopeammin kuin ihmiset olettavat. Tapahtumien nopeus ja järisyttävät muutokset tulevat irrottamaan ihmiset maailmallisesta valheturvasta. Jeesus ottaa meidät vastaan äärimmäisellä rakkauden myötätunnolla ja Pyhän Hengen tulen voimalla.

HERÄTYS