PALVELUTYÖ
2. SISÄISEN EHEYTYMISEN KAUTTA PALVELUVOIMAAN

Jeesus opetti ylösnousseena Kuninkaana opetuslapsia 40 päivän ajan ennen Taivaaseen astumistaan. Apostolien teoissa on hyvin pelkistetty kuvaus tästä valtavasta palvelutyöstä, voitelusta ja opetuslasten hengellisestä kasvusta 40 päivän aikana. Kirjoittaja Luukas eikä hänen kumppaninsa Paavali ollut henkilökohtaisesti mukana tässä koulutuksessa. Tämän intensiivisen 40 päivän koulutuksen aikana opetuslapset:

  • uudestisyntyivät Jeesuksen ylösnousemuspäivän iltana,
  • vastaanottivat Pyhän Hengen samassa hetkessä,
  • kasvoivat hengen voimassa ja Jumalan uskossa,
  • antautuivat sisäisen vapautumisen ja parantumisen syväprosessiin, joka oli mahdollista vain Pyhän Hengen opetuksen ja tulen kautta,
  • kävivät ahtaan portin lävitse, jossa vanha ihminen kuoli ja uusi ihminen Jumalan pojan minuudessa nousi esiin,
  • muuttuivat Jeesuksen Voidellun muotoon sisäisessä ihmisessään,
  • pystyivät kasvamaan yhteisessä kokoontumisessa Pyhän Hengen johtamana,
  • tulivat tulen kestäviä astioita puhdistumisen seurauksena,
  • kasvoivat hengen johtajuudessa ja Jumalan uskossa sekä
  • sulautuivat Pyhän Hengen tulen vuodatuksessa Jeesukseen.

Apostolien teoissa on mainittu yksi sana, joka todistaa valtavan sisäisen vapautumisen ja parantumisen opetuslapsissa. Jakeessa Apt. 1:14 sanotaan opetuslasten pysyneen koolla yhteisessä rakkauden innossa tavoitellen samaa päämäärää. Siinä käytetään sanaa "homotymadon", joka tarkoittaa nimenomaan tätä syvää rakkauden hallitsemaa intoa saavuttaa Jeesuksen valmistama Pyhän Hengen tulessa upottaminen, joka varustaa ja valtuuttaa heidät apostoliseen tehtävään.

Ap.t. 1:4-5: Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssansa, käski hän heitä ja sanoi: "Pysykää Jerusalemissa Isän lupauksen täyttymiseksi, sen lupauksen, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes upotti vedessä, mutta teidät upotetaan Pyhässä Hengessä, muutaman päivän kuluttua tästä."

Pyhän Hengen ja tulen vuodatus pelastettujen elämään on uuden liiton päätehtävä. Sitä varten sielun on vapauduttava demonisaatiosta ja traumaattisuudesta. Pelastetun täytyy tulla tulen kestäväksi ennen kuin Jumalan tuli lankeaa hänen elämäänsä.

Jeesus osoitti tämän Isän suunnitelman opetuslapsilleen. Kun opetuslapset uudestisyntyivät, Jeesus ilmestyi heille vielä 40 päivän ajan puhuen Jumalan valtakunnasta. Jeesus kasvatti opetuslapset lisääntyvään Pyhän Hengen vastaanottamiseen ja sen kautta tapahtuvaan vapautumiseen ja sisäiseen parantumiseen. Opetuslapset puhdistuivat jatkuvasti lisää ja saavuttivat rakkauden yhteyden, jonka ylle Pyhän Hengen yhteisöllinen voitelu voi laskeutua helluntaina.

Ap.t. 1:14: Nämä kaikki pysyivät yhteisessä rakkauden innossa (homotymadon) tavoitellen Jumalan läsnäoloa (proseukomai) vaimojen kanssa ja Marian, Jeesuksen äidin, kanssa ja Jeesuksen veljien kanssa.

Seurakunnan tärkeimpiä palvelutehtäviä on johtaa ihmisiä lisääntyvään Pyhällä Hengellä täyttymiseen, koska vasta sen kautta pelastetut pääsevät syvempään sisäisen puhdistumiseen ja särkyneen sydämen eheytymiseen. Tämän sisäisen parantumisprosessin tuloksena pelastettujen henki kasvaa ja he vapautuvat syntisestä luonnosta ja muuttuvat kohti Jeesuksen Voidellun muotoa. Heidän henkensä, sielunsa ja ruumiinsa kykenevät vastaanottamaan Jeesuksen tulen, joka sulauttaa pelastetut erityisellä tavalla Häneen.

Ap.t. 2:1-4: Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhteisessä rakkauden innossa koolla – odottaen Isän lupauksen täyttymistä. Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niinkuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle. Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi.

Opetuslapset vastaanottivat Pyhän Hengen jo silloin kun he ensimmäisen kerran kohtasivat Jeesuksen ylösnousseena. Uskon, että jo silloin he alkoivat puhua kielillä nykyisin yleisesti tunnetulla tavalla. Mutta Pyhän Hengen tulessa upottaminen helluntaina oli aivan muuta. Pyhän Hengen tuli sulautti heidät Jeesukseen yliluonnollisella tavalla. Vanha elämä oli mennyt ja uusi oli tullut sijaan. Pyhä Henki siirsi opetuslapset ilmestyksen maailmaan. He siirtyivät luonnollisen ymmärryksen ja luonnonlakien hallitsemasta tilasta Jumalan hallitsemaan hengen tilaan.

Ap.t. 2:5-12: Ja Jerusalemissa asui juutalaisia, jumalaapelkääväisiä miehiä, kaikkinaisista kansoista, mitä taivaan alla on. Ja kun tämä ääni kuului, niin kokoontui paljon kansaa; ja he tulivat ymmälle, sillä kukin kuuli heidän puhuvan hänen omaa kieltänsä. Ja he hämmästyivät ja ihmettelivät sanoen: "Katso, eivätkö nämä kaikki, jotka puhuvat, ole galilealaisia? Kuinka me sitten kuulemme kukin sen maan kieltä, jossa olemme syntyneet? Me parttilaiset ja meedialaiset ja eelamilaiset ja me, jotka asumme Mesopotamiassa, Juudeassa ja Kappadokiassa, Pontossa ja Aasiassa, Frygiassa ja Pamfyliassa, Egyptissä ja Kyrenen puoleisen Liibyan alueilla, ja täällä oleskelevat roomalaiset, juutalaiset ja käännynnäiset, kreetalaiset ja arabialaiset, me kuulemme kukin heidän puhuvan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja." Ja he olivat kaikki hämmästyksissään eivätkä tienneet, mitä ajatella, ja sanoivat toinen toisellensa: "Mitä tästä tuleekaan?"

Ympärillä olevat ihmiset joutuivat myös Pyhän Hengen pilven kosketukseen. He eivät ainoastaan ihmetelleet, mitä tämä on. He saivat kosketuksen Jeesuksen kirkkauteen, joka johti heidät tiedostamaan, että jotain valtavaa uutta oli tulossa maailmaan. Pyhän Hengen tulessa upottamisessa Jumala varusti opetuslapset siirtymään pois luonnollisen sielun hallitsemasta tilasta hengen hallitsemaan yliluonnolliseen tilaan.

Me emme voi selittää mitä kaikkea tässä tapahtui. Monissa herätyksissä on tapahtunut sellaista, että jotkut ovat saaneet yliluonnollisen kielitaidon puhua luonnollista kieltä, jota eivät ole koskaan opiskelleet. Jotkut saavat yliluonnollisen taidon ymmärtää tai puhua tuntematonta luonnollista kieltä joissain tietyissä tilanteissa.

Jeesus tulee upottamaan sinutkin Pyhän Hengen tulessa. Hän haluaa saavuttaa sinut kokonaan. Tätä varten Pyhä Henki on sinussa ja johtaa sinua kohti suurempaa puhtautta, uskoa ja voitelua. Tämä tarkoittaa vanhan elämän poistumista ja uuden elämän ilmestymistä. Pyhän Hengen tuli vakuuttaa sinut tämän suunnitelman ihanuudesta ja todellisuudesta. Hän synnyttää sinuun janon Jeesuksen yhä suuremman kirkkauden ilmestymiseksi elämääsi. upottamisen kautta Jeesus sulautti opetuslapset itseensä erityisellä tavalla. Häneen sulautumisen kautta opetuslapset saivat apostolisen auktoriteetin, varustuksen ja voitelun julistaa Jeesuksen suurta ilosanomaa pimeyden valtojen, sairauksien ja kuoleman kukistamisesta Häneen liittymisen kautta.

PALVELUTYÖ