PALVELUTYÖ
3. PALVELUTYÖ PYHÄN HENGEN TULEN VUODATTAMISEKSI

Kun opetuslapset olivat tulleet Pyhän Hengen tulessa upotetuiksi, heidän sisäinen ja lihansa vastustus Jeesusta ja Hänen kirkkauttaan kohtaan oli puhdistunut. He pystyivät vastaanottamaan jatkuvaa Pyhän Hengen latausta, varustusta johdatusta. Heidän vanha ihmisensä oli tulessa kuoletettu ja uusi luomistyö Jeesuksen Voidellun ja Jumalan pojan / tyttären minuudessa hallitsi heitä.

Ap.t. 1:8: …vaan te tulette vastaanottamaan jatkuvasti voimaa Pyhän Hengen tullessa jatkuvasti teidän päällenne ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka".

Opetuslapset tulivat todistamaan Jeesuksesta Pyhän Hengen ja tulen voimassa. He tulivat myöskin todistamaan Jeesuksen yliluonnollista vaikutusta omassa elämässään ja palvelutyössään. Heistä tuli Jeesuksen työtovereita Hänen valtaherruutensa julistamiseksi tässä maailmassa ihmisen elämään.

Ap.t. 2:38-40: Niin Pietari sanoi heille: "Kääntykää ja ajatelkaa toisin ja ottakoon kukin teistä upotuksen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi – pimeytenne pois siirtämiseksi – niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu." Ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti; ja hän kehotti heitä sanoen: "Antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta".

Oman kokemuksensa kautta Pietari tiesi kuinka uudestisyntyminen, Pyhän Hengen vastaanottaminen, sisäinen parantuminen ja puhdistuminen sekä Pyhän Hengen tulessa upottaminen tapahtuu. Tässä prosessissa vanha Pietari oli kuollut ja uusi luomistyö noussut esiin. Pietari ties Jeesuksen opetuksen ja oman kokemuksensa kautta, että Jumala tahtoo upottaa jokaisen ihmisen Pyhän Hengen tulessa ja tehdä hänestä Jeesuksen Voidellun kaltaisen.

Ap.t. 3:1-8: Ja Pietari ja Johannes menivät pyhäkköön yhdeksännellä hetkellä, rukoushetkellä. Silloin kannettiin esille miestä, joka oli ollut rampa hamasta äitinsä kohdusta ja jonka he joka päivä panivat pyhäkön niin kutsutun Kauniin portin pieleen anomaan almua pyhäkköön meneviltä. Nähdessään Pietarin ja Johanneksen, kun he olivat menossa pyhäkköön, hän pyysi heiltä almua. Niin Pietari ja Johannes katsoivat häneen kiinteästi, ja Pietari sanoi: "Katso meihin". Ja hän tarkkasi heitä odottaen heiltä jotakin saavansa. Niin Pietari sanoi: "Hopeaa ja kultaa ei minulla ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan: Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimessä, nouse ja käy." Ja hän tarttui hänen oikeaan käteensä ja nosti hänet ylös; ja heti hänen jalkansa ja nilkkansa vahvistuivat, ja hän hypähti pystyyn, seisoi ja käveli; ja hän meni heidän kanssansa pyhäkköön, käyden ja hypellen ja ylistäen Jumalaa.

Pyhän Hengen tulessa upottaminen varusti opetuslapset jatkamaan Jeesuksen palvelutyötä. He julistivat Jeesuksen täydellistä sovitusta, uudestisyntymistä, Pyhällä Hengellä täyttymistä, ajoivat ulos riivaajia, eheyttivät sydämeltään särjettyjä, paransivat sairaita ja tekivät voimallisia tekoja Jeesukseen sulautuneina ja Pyhän Hengen tulessa.

Täyttymyksen ajan herätyksen sanoma on enemmän kuin uskoon tuleminen, kielillä puhuminen ja profetoiminen. Kysymys on opetuslasten kasvattamisesta Pyhän Hengen tulessa upottamisen kautta. Julistuksen tavoite on korkeammalla kuin tähän astinen seurakuntakulttuuri on sisäistänyt. Pyhä Henki on vaikuttamassa suuremmalla voimalla kuin koskaan ennen. Jeesus haluaa nyt voidella julistajia, jotka pystyvät julistamaan Pyhän Hengen tulessa upottamisen ja Jeesuksen muotoon muuttumisen täyttä evankeliumia.

Jeesus on valmis ottamaan käyttöönsä jokaisen ihmisen tässä maailmassa, joka asettuu Hänen käytettäväkseen. Mikään luonnollinen ominaisuus, ammatti, taloudelliset resurssit, yhteiskunnallinen asema tai muu sellainen ei merkitse mitään. Jeesus tulee koskettamaan sinuakin sellaisella Pyhän Hengen ja tulen voimalla, joka täydellisesti puhdistaa, vapauttaa, muuttaa ja voitelee sinut täyttymyksen ajan palvelutyöhön. Hän kysyy sinulta ainoastaan: "Tahdotko seurata minua, niin minä teen sinusta ihmisten kalastajan?"

PALVELUTYÖ