PELASTUS
3. JUMALAN PELASTUSSUUNNITELMA

Jeesuksen sovituskuolemnan kautta Jumala Isä on maksanut lunastushinnan jokaisesta ihmisestä maan päällä. Sijaisuhrina Jeesus otti päälleen jokaisen ihmisen kaikki synnit, sairaudet, vääryydet ja osallisuudet pimeyteen. Jumalan täytyi hyljätä Hänet kuolemaan, koska Jeesus otti Uhrikaritsana päälleen meidän syntimme ja kuoli sen takia Golgatan ristillä. Jeesus tuli Uhrikaritsana Jumalan hylkäämäksi, jotta me voisimme Hänen kauttaan päästä takaisin Jumalan Isän yhteyteen.

Jumalan Isän valmistama pelastus Jeesuksessa on täydellinen lahja jokaista ihmistä varten. Se on Jumalan rakkauden ja voiman yliluonnollinen teko. Jokainen, joka vastaanottaa Jeesuksen, pääsee täyteen yhteyteen Jumalan Isän kanssa. Pyhä Henki tulee virtaamaan Isästä Hänen lapsiinsa. Lisääntyvä Pyhällä Hengellä täyttyminen tulee johtamaan yhä suurempaan vapautumiseen, parantumiseen ja ennalleen asettamiseen pelastetun hengessä, sielussa ja ruumiissa. Sinullakin on täydellinen oikeus Pyhän Hengen yliluonnolliseen lupaukseen ja sen kautta uuteen elämään Jumalan valtakunnassa.

Kol. 2:13-15: Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympäri leikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan, antaen meille anteeksi kaikki rikokset – siirtäen Jeesuksen veren kautta meistä pois kaikki rikokset – ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme; sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin. Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi; hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun.

Ihminen on hengen, sielun ja lihan ruumiin muodostama kokonaisuus. Jumala on luonut ihmisen hengen elämään Hänen yhteydessään. Tämän yhteyden kautta Pyhässä Hengessä uudestisyntyneellä hengellä on auktoriteetti ihmisen sielun ja ruumiin ylitse. Jeesuksen sovitustyön kautta Jumala Isä voi nyt hyväksyä ihmisen puhdistetun hengen yhteyteensä.

Hengen kautta Jumala tulee asettamaan ennalleen koko uskovan elämän. Sinun hengelläsi on korkein auktoriteetti elämässäsi. Jumalaan liittyneen henkesi kautta olet ikuisesti pelastettu Jumalan yhteyteen. Sielussasi, ruumiissasi ja elämässäsi voi vielä olla erilaisia ongelmia, mutta sinä tulet voittamaan ne Jumalan uskon kautta, joka nyt toimii hengessäsi ja henkesi kautta.

Isä katsoo pelastetun ihmisen sielua ja lihan ruumista Jeesuksen sovitustyön kautta. Hän näkee vain täysin puhdistetun ja vanhurskautetun ihmisen. Pyhä Henki tulee vapauttamaan, parantamaan ja asettamaan ennalleen sinun henkesi, sielusi, ruumiisi ja koko elämäsi. Jumalan alkuperäinen suunnitelma sinussa tulee toteutumaan. Jeesus tulee toteuttamaan tämän yhteistyössä sinun tahtosi ja hengellisen harjoituksesi kanssa.

Pyhä Henki johtaa sinut hylkäämään demonisaation, parantamaan traumasi, vapauttamaan sinut addiktioistasi ja muista pimeyden painostuksista. Koska olet nyt kokonaan Jumalan oma, sinun tulee olla Hänelle kuuliainen ja hyljätä pimeys. Pyhä Henki opettaa sinua kaikessa ja johtaa sinut Jumalan valtakunnan elämään.

Pyhän Hengen voiman kautta sinulla on Jumalan usko vaatia ja käskeä pimeyden voimia ja vaikutuksia pois elämästäsi. Pyhän Hengen voitelun kautta sinulla on oikeus ja kyky lähestyhä Isää. Pyhä Henki tulee johtamaan sinua anomaan ja vastaanottamaan kaikkia niitä siunauksia, mitkä Isä on valmistanut sinulle Jeesuksessa.

Pimeyden voittaminen elämässäsi perustuu Jeesuksen läsnäoloon hengessäsi. Jumalan uskon maailmassa sinä toimit Jeesuksen kanssa sulautuneena Hänen auktoriteettiinsa. Jumala Isä katsoo sinua Jeesuksen sovitustyön kautta. Hän iloitsee siitä, että sinä otat sen aseman ja auktoriteetin Jeesuksessa, jonka Isä on valmistanut. Hän näkee sinussa jo toteutuneena sen suunnitelman, jonka Hän on asettanut sinuun silloin, kun Hän loi sinut Taivaassa ja lähetti sinut ihmisen lapsen muodossa maailmaan.

Jeesuksessa sinä voit saavuttaa erilaisia kirkkauden tasoja. Korkein kutsumuksesi on tulla Hänen kaltaisekseen Voideltuna. Juuri sitä varten sinun taivaallinen Isäsi on antanut sinullekin Pyhän Hengen tulessa upottamisen lupauksen. Jeesuksen opetuslapset menivät tämän muuttumisen prosessin lävitse Pyhän Hengen tulessa. Sama lupaus ja kutsumus odottaa myös sinua!

Jumalan anteeksiantamus on Hänen rakkautensa, auktoriteettinsa ja voimansa suurin ilmentymä. Se tarkoittaa kaiken pimeyden läsnäolon ja vaikutusten pois siirtämistä Hänen lapsistaan. Tämä sisältää vapautumisen epäuskosta, vihasta, demoneista, peloista, traumoista, sairauksista, kirouksista, köyhyydestä, epäonnistumisesta, orjuudesta, painostuksesta, hylkäämisestä ja kaiksesta muusta pimeydestä. Tämä vapautuminen johtaa jokaisen uskovan elämään Jeesuksen hallinnon alla ja vastaanottamaan kaikki Hänen siunauksensa.

Room. 3:21-24: Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia, se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikkien ylle, jotka uskovat; sillä ei ole yhtään erotusta. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa…

Jeesuksen pelastus toteutuu Jumalan uskon kautta. Jumala elää ja vaikuttaa ainoastaan yliluonnollisen uskonsa kautta. Jeesuksen läsnäolon kautta hengessäsi sinulla on täydellinen oikeus yhtyä Jumalan uskoon. Sinun henkesi uskoo niin kuin Jeesus uskoo. Jeesus uskoon niin kuin Jumala Isä uskoo. Pyhä Henki uskoo niinkuin Jeesus uskoo. Näin sinä olet Pyhän Hengen kautta liitetty Jumalan uskoon. Kun teet niin kuin Pyhä Henki sanoo sinulle, sinä toimit Jumalan uskossa. Pyhä Henki tuo silloin ilmi näkyvässä maailmassa kaiken sen, minkä sinä uskot, julistat ja toteutat Pyhän Hengen inspiraation mukaan.

Jumalan pelastava ja armollinen rakkaus (kreikaksi "eleos") on koskettanut sinua ja siirtänyt sinut Jumalan Isän rakkauden mielisuosion (kreikaksi "karis") kohteeksi. Jeesus toimii kanssasi koko ajan paljastaakseen lisää Isän siunauksia sinulle. Isällä on usko sinuun Hänen lapsenaan, koska Hänellä on usko Hänen Poikansa sovitustyöhön sinun hyväksesi. Et voi vielä ymmärtää tätä kaikkea, mutta Pyhä Henki johtaa sinua ja tulee opettamaan kaiken.

PELASTUS