PYHÄN HENGEN TULTA!
1. PYHÄN HENGEN TULI ILMAISEE JUMALAN VALTAHERRUUDEN

Pyhän Hengen tuli ja Pyhä Henki ovat samaa Jumalan Henkeä. Pyhän Hengen tulinen olemus ilmaisee Jumalan ehdottoman rakkauden ja voiman ihmisen pelastamiseksi kaikesta pahan vallasta ja vaikutuksesta. Pyhän Hengen tuli ilmaisee myös Jumalan ehdottoman torjunnan ja tuhovoiman kaikkea pimeyttä ja pimeyden tekoja kohtaan.

Vanhassa liitossa Jumalan tuli tunnettiin ja sitä pelättiin. Jumalan tuli on peräänantamaton ja vastustamaton tuhoamaan pimeyden luomakunnastaan. Hänen tulensa on vielä vahvempi ja peräänantamattomampi luomiensa ihmisten pelastamiseksi. Uudessa liitossa Jeesuksen veri erottaa Häneen uskovat pimeyden voimista. Kun sinä uudestisynnyit, sinun oli puhdistettu Jeesuksen verellä ja Pyhä Henki voi yhtyä henkeesi. Henkesi kautta sinä olet Jeesuksen auktoriteetin alla Pyhän Hengen kautta. Jeesuksen veri suojaa sinut ja Pyhän Hengen tuli pääsee tekemään puhdistavan, parantavan ja uutta luovan työn sinussa.

Sinun ei tule pelätä Pyhää Henkeä ja tulta, vaan mieluummin hartaasti anoa Hänen kosketustaan. Pyhän Hengen ja tulen kosketus vapauttaa sielusi ja ruumiisi demonien, traumojen, sairauksien ja kaikkien kirousten / painostusten vallasta. Vanhassa liitossa Jumalan tuli oli tuhoava ihmisille, koska he olivat pimeyden orjuudessa. Johannes Kastaja alkoi julistaa hyviä uutisia Pyhän Hengen tulesta. Hän näki, että Jeesus oli Jumalan uhrikaritsa, jonka kautta Pyhän Hengen tuli tulee kohtaamaan ihmisiä.

Luuk. 3:15-17: Mutta kun kansa yhä odotti ja kaikki ajattelivat sydämessään Johanneksesta, eikö hän itse ehkä ollut Kristus, niin Johannes vastasi kaikille sanoen: "Minä upotan teidät vedessä, mutta on tuleva minua väkevämpi, jonka kengänpaulaakaan minä en ole kelvollinen päästämään; hän upottaa teidät Pyhässä Hengessä ja tulessa. Hänellä on viskimensä kädessään, ja hän puhdistaa puimatanterensa ja kokoaa nisut aittaansa, mutta ruumenet hän polttaa sammumattomassa tulessa."

Jumala ilmaisi Johannes Kastajalle uuden liiton tärkeimmän ytimen. Hän näki kuinka Jumala haluaa upottaa kaikki ihmiset Pyhän Hengen tulessa. Jeesus oli upotettu Pyhässä Hengessä ja tulessa hedelmöittymisestään alkaen. Siksi Hän oli Se Voideltu ja Jumalan Poika ihmisen muodossa. Jeesuksessa me näemme Jumalan pelastussuunnitelman koko ihmiskunnalle. Jumalalla Isällä on tahto ja voima toteuttaa tämä hämmästyttävä muodonmuutos jokaisessa uskovasa. Sinä olet pelastettu pimeyden orjuudesta ja kuolemasta Jeesuksen veren kautta. Jumalan lapsena sinä muutut Jeesuksen kuvan kaltaiseksi Pyhän Hengen ja tulen voimasta.

Henkesi uudestisyntyminen on vasta alku ja siemen sinun muuttumisellesi Jeesuksen kuvan kaltaiseksi. Pyhä Henki sinussa johtaa sinut syvään vapautumisen ja sisäisen parantumisen prosessiin, jossa Jeesus vahvistaa henkesi, uudistaa sinun sielusi, ruumiisi ja koko elämäsi. Tavallaan Johannes Kastaja näki tämän suunnitelman vaikka Jumala ei näyttänyt suunnitelmansa yksityiskohtia.

Sinulla ei ole mitään paluuta vanhaan syntielämään. Pyhän Hengen tuli vaikuttaa sinussa siunatun ja peruuttamattoman muutoksen. Sinä muuutut "voimasta voimaan ja kirkkaudesta kirkkauteen". Pyhän Hengen tuli kutsuu sinua muuttumaan Jeesuksen opetuslapseksi. Hän antaa siihen myös viisauden ja voiman. Jeesus tulee vapauttamaan sinut turmeltuneesta vanhasta ihmisestä ja kohottamaan sinut Jumalan pojaksi / tyttäreksi Pyhän Hengen tulessa.

Jumalan valtakunnan koko kirkkaus, Isän rakkaus, Jeesuksen pelastava, parantava ja uutta luova voima ilmestyy sinullekin vasta kun Pyhän Hengen tuli koskettaa sinua. Pyhän Hengen tulessa on ulottuvuuksia, joita me emme tunne vielä. Mutta voimme tehdä ainakin seuraavat havainnot Pyhän Hengen tulesta:

 • Pyhän Hengen tuli on Jumalan yliluonnollista olemusta ja vaikutusta, jota mikään luonnollinen tai hengellinen pimeys ei voi vastustaa. Pyhän Hengen tuli tulee Jeesuksen kautta, joten se ei tuhoa ihmistä mutta puhdistaa hänestä pimeyden.

 • Pyhän Hengen tuli on Jumalan Isän rakkauden sytyttävää, puhdistavaa, kaiken kovuuden ja vastustuksen sulattavaa voimaa ihmisten sydänten puhdistamiseksi ja eheyttämiseksi.

 • Pyhän Hengen tuli on Jumalan täydellisesti uutta luovaa voimaa, joka ottaa valtaansa ihmisen. Se on voimaa, joka tulee ihmisen kontrollin ja näkyvän maailman ulkopuolelta.

 • Pyhän Hengen tuli hallitsee Jumalan maailmaa, jossa kaikki toimii eri lakien mukaan kuin näkyvässä maailmassa. Me voimme kohdata Jumalan kirkkauden Taivaassa vain Jeesuksen veren ja Pyhän Hengen tulen ja voiman kosketuksen kautta.

 • Pyhän Hengen tuli on Jumalan täydellistä rakkautta ihmistä kohtaan ja täydellistä vihaa ja torjuntaa pimeyttä ja sen tekoja kohtaan. Kaikki pimeyden vallat pakenevat Hänen kirkkauttaan. Kaikki pimeyden teot, traumat, demonisaatio, sairaudet, vammat ja heikkoudet ihmisessä paranevat Pyhän Hengen tulen kosketuksessa.

 • Pyhän Hengen tuli sytyttää ensiksi uudestisyntyneen hengen. Sitten Pyhän Hengen tuli aloittaa yliluonnollisen puhdistamisen, vapauttamisen ja parantamisen prosessijn sielussa, ruumiissa ja elämässä. Tässä prosessissa Pyhä Henki vahvistaa uudestisyntyneen henkeä Jumalan rakkaudessa, ilmestystiedossa ja uskossa.

 • Pyhän Hengen tuli uudistaa ja sulattaa Jumalan lapsen koko persoonallisuuden Jeesuksen läsnäoloon ja auktoriteettiin. Turmeltunut rakkaus maailmaan häviää. Sisäinen ihminen saa täydellisen elämän tyydytyksen Isän rakkaudessa ja siunauksissa.

 • Pyhän Hengen tulessa upottaminen tarvitaan Jeesuksen suuren lähetyskäskyn toteuttamiseen. Pyhän Hengen tuli muuttaa uskovat Jeesuksen opetuslapsiksi. Pyhän Hengen tuli varustaa ja voitelee Jeesuksen opetuslapset apostoleiksi.

 • Pyhän Hengen tulessa ilmestyy Isän äärimmäinen rakkauden myötätunto, joka parantaa särkyneen sydämen. Isän rakkaudessa orpouden ja synnin trauma poistuu ja tilalle tulee Jumalan pojan / tyttären minuus vanhurskaudessa.

 • Pyhän Hengen tuli synnyttää Jeesuksen ja Isän asumuksen uskovan henkeen. Tämän Jumalan temppelin kautta Jeesus, Isä ja Pyhä Henki ilmestyvät ja tuovat ilmi Jumalan valtaherruutta maan päällä.

 • Jumalan tuli tekee sinut kykeneväksi saarnaamaan ja tuomaan ilmi Suurta Ilosanomaa siinä auktoriteetissa, rakkaudessa ja voimassa, joka tarvitaan sielujen voittamiseksi Jeesukselle.

 • Pyhän Hengen tulessa sinä tulet pelastamaan sieluja. Sinä tulet parantamaan ja vapauttamaan heitä samalla kun teet heistä Jeesuksen opetuslapsia. Sinä tulet vuodattamaan Pyhän Hengen tulta, jotta opetuslapset voivat muuttua Jeesuksen kaltaisiksi

Jeesus on nyt valmistamassa seurakuntaansa maailmanhistorian suurimpaan herätykseen. Suuri sielujen sadonkorjuu on meidän kaikkien edessämme. Jeesus on saattamassa täyteyteen suunnitelmaansa maan päällä. Kaikki Hänen pelastustyönsä ulottuvuudet tulevat ilmestymään ja vaikuttamaan Pyhän Hengen tulessa. Jeesuksen seurakunta tulee saavuttamaan kypsyyden tulessa. Maailma tulee näkemään ja tunnustamaan Jeesuksen Herrana ja Pelastajana kun seurakunta palvelee Pyhän Hengen tulessa.

Vain Pyhän Hengen tulessa upottaminen voi toteuttaa sen suuren muutoksen, mitä seurakunta nyt tarvitsee. Jeesus ei ainoastaan halua pelastaa kaikkia ihmisiä heidän kuolemansa jälkeen Taivaaseen. Hänen lopullinen tavoitteensa on tehdä opetuslapsia kaikista kansoista. Tässä suunnattoman suuressa muutosprosessissa Hän tulee parantamaan seurakuntansa kaikilla alueilla - yksilöllisesti ja yhteisöllisesti.

Apostolit Paavali ja Pietari elivät Pyhän Hengen tulen kosketuksessa. Heillä oli ilmestys Pyhän Hengen tulessa upottamisesta. Koko alkuseurakunta oli niin vahvassa Pyhän Hengen vaikutuksessa, että he odottivat hyvinkin pikaista Jeesuksen paluuta noutamaan seurakuntaa Taivaan kirkkauteen.

Ap.t. 17:30-31: Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Sillä hän on säätänyt päivän, jona hän on tuomitseva maanpiirin vanhurskaudessa sen miehen kautta, jonka hän siihen on määrännyt; ja hän on antanut kaikille siitä vakuuden, herättämällä hänet kuolleista."
Ap.t. 3:19-23: Kääntykää siis ja ajatelkaa toisin, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois, että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltä määrätty, Kristuksen Jeesuksen. Taivaan piti omistaman hänet niihin aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen kohdallensa asetetaan, mistä Jumala on ikiajoista saakka puhunut pyhäin profeettainsa suun kautta. Sillä Mooses on sanonut: 'Profeetan, minun kaltaiseni, Herra Jumala on teille herättävä veljienne joukosta; häntä kuulkaa kaikessa, mitä hän teille puhuu. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka ei sitä profeettaa kuule, hävitetään kansasta.'

Pyhän Hengen tulessa upottamisen kutsu on sinunkin ylläsi. Emme voi välttää Jeesuksen kutsua, joten valmistakaamme sydämemme suureen muutokseen. Isän rakkaus kutsuu sinua ja tulee vapauttamaan sinut kaikista mahdollisista orjuuksista ja pimeyksistä. Jeesuksen pelastustyö on jo täydellinen. Isän lupaus Pyhän Hengen tulessa upottamisesta on jo annettu. Nyt Jeesus odottaa sinun ja minun vastausta Hänen kutsuunsa.

PYHÄN HENGEN TULTA!