PYHÄN HENGEN TULTA!
4. PYHÄN HENGEN TULI PALJASTAA JUMALAN IKUISEN RAKKAUDEN JA KAIKKIVALTIUDEN

Jumalan Isän syvin motivaatio ja kaipaus ihmistä kohtaan on ilmaista ihmiselle Hänen valtava, ikuinen ja täydellinen rakkautensa. Tämä sydämen kaipaus johtaa Jumalaa kaikessa suhtautumisessaan ihmiseen. Synnin tilassa eläneen ihmisen on mahdoton käsittää Hänen rakkautensa voimaa ja ulottuvuutta ilman Pyhän Hengen tulessa upottamista. Pyhän Hengen tulessa on Jumalan sisimmän olemus, motivaatiot, tunteet, pyrkimykset ja ikuiset tarkoitukset.

Kun Pyhä Henki alkaa koskettaa sinua, sinun valheellinen kuvasi Jumalasta alkaa väistyä ja sinä alat ymmärtää ja tuntea Jumalaa yhä enemmän. Pyhän Hengen tulessa upottamisella on äärimmäisen syvä ja peruuttamaton Jumalan rakkauteen sulauttava vaikutus. Pyhän Hengen tulessa sinä oikeasti kuolet vanhasta ihmisestäsi ja sulaudut Jumalan rakkauden, voiman ja kirkkauden todellisuuteen.

Pyhän Hengen voitelussa me tunnemme Isän rakkautta, suunnitelmia ja voimaa. Samalla me kuitenkin kykenemme toimimaan luonnollisessa maailmassa ja palvelemaan ihmisiä. Mutta Pyhän Hengen tulessa me siirrymme Jumalan vaikutukseen ja todellisuuteen, jossa luonnollinen maailma on hävinnyt. Jeesus on ovi tähän Jumalan tulen hallitsemaan ulottuvuuteen. Hänessä ja Hänen kauttaan me pystymme tulemaan takaisin luonnolliseen elämään Jumalan tulen hallitsemasta kirkkaudesta.

Täyttymyksen ajan seurakunta tulee kokemaan paljon siirtymisiä Jumalan hengelliseen maailmaan Pyhän Hengen tulessa. Tämä palvelutyön ulottuvuus on ollut tähän asti harvinaista Kristuksen ruumiissa. Hylkää nyt kaikki rajoitukset siltä, mitä Jumala voi tehdä sinun kanssasi, kun sinä uskot Hänen kanssaan. Ano, etsi ja kolkuta. Sinä tulet vastaanottamaan ja löytämään. Ovi Jumalan hengen hallitsemaan maailmaan tullaan avaamaan sinulle.

Syntiselle ihmiselle Pyhän Hengen tuli on kauhistus. Mutta Jeesuksen muotoa tavoittelevalle uskovalle se on Jeesuksen vapauttava ja muuttava kosketus. Pyhän Hengen tuli koskettaa sinua Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta. Älä pelkää Pyhän Hengen tulta, vaan tavoittele innokkaasti Hänen ilmestymistään tulessaan elämääsi. Jumala Isä haluaa ilmaista sinulle rakkauttaan ja kaikkivaltiuttaan enemmän kuin uskotkaan!

Mitä enemmän sinä tulet upotetuksi Pyhässä Hengessä, sitä enemmän sinä tulet tuntemaan Isän rakkautta. Mitä enemmän sinä tulet tuntemaan Isän rakkautta, sitä kauemmaksi sielustasi väistyy valheellinen rakkaus maailmaan ja maailmasta tulevaan tyydytykseen. Sitä suuremmaksi ja yltäkylläisemmäksi tulevat Isän siunaukset ja tyydytyksesi hengessäsi, sielussasi, ruumiissasi ja koko elämässäsi. Apostoli Johannes sanoi: ”Joka maailmaa rakastaa, Isän rakkaus ei ole hänessä.”

1. Joh. 2:15-17: Älkää rakastako maailmaa älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin Isän rakkaus ei ole hänessä. Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korskeus, se ei ole Isästä, vaan maailmasta. Ja maailma katoaa ja sen himo; mutta joka tekee Jumalan tahdon, se pysyy iankaikkisesti.

Jumala on luonut sinut täydellisellä rakkaudellaan, että täyttyisit ylitsevuotavasti Hänen rakkaudellaan. Hän ei ole tarkoittanut sinua selviytymään vihan ja pimeyden hallitsemassa maailmassa. Siksi sinä voit huonosti tämän maailman ruhtinaan orjuudessa. Jumala Isä tietää tämän ja siksi Hän on pelastanut sinut yhteyteensä Jeesuksen kautta. Henkesi tuntee Hänen ihanuutensa ja hyvyytensä. Sisimmässäsi on Jumalan rakkauden vastaanotin, johon Pyhä Henki ottaa jatkuvasti yhteyden. Jeesus lähettänyt sinuakin varten Pyhän Hengen tulen, jotta sinä pääset Jumalan kirkkauden yhteyteen.

Jumalan rakkaus vapauttaa sinut uskonnollisesta ja maailmallisesta petoksesta ja orjuudesta. Sinun henkesi ja uudistettu sielusi haluavat kirkkautta. Sinun todellinen sisäinen ihmisesi haluaa rakentaa kullasta ja hopeasta todellista uutta elämää Jumalan yhteydessä.

Ef. 4:17-24: Sen minä siis sanon ja varoitan Herrassa: älkää enää vaeltako, niinkuin pakanat vaeltavat mielensä turhuudessa, nuo, jotka, pimentyneinä ymmärrykseltään ja vieraantuneina Jumalan elämästä heissä olevan tietämättömyyden tähden ja sydämensä paatumuksen tähden, ovat päästäneet tuntonsa turtumaan ja heittäytyneet irstauden valtaan, harjoittamaan kaikkinaista saastaisuutta, ahneudessa. Mutta näin te ette ole oppineet Kristusta tuntemaan, jos muutoin olette hänestä kuulleet ja hänessä opetusta saaneet, niinkuin totuus on Jeesuksessa: että teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte ja joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten, ja uudistua mielenne hengeltä ja pukea päällenne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan on luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen.

Jumalan elämästä vieraantuneet ihmiset ajattelevat, että Jumala kieltäisi heiltä kaiken elämän ilon ja nautinnot. He eivät erota omia traumaattisia himojaan ja hinkujaan todellisesta elämästä ja tyydytyksestä, joka tulee Pyhän Hengen voitelussa elämisestä. Jumala Isä on äärimmäisen rikas, antelias ja yltäkylläinen Isä, joka tahtoo antaa parhaat lahjansa lapsilleen.

Synnin ja orpouden trauman turmelema sielu vieroksuu Pyhää Henkeä ja tulta. Se halveksii Jeesusta ja vastustaa Hänelle antautumista, koska sielunvihollinen on vieraannuttanut tällaisen sielun todellisuudesta ja elämästä Jumalan kanssa. Tämä tie on kuoleman tie. Jumala Isä lähetti Poikansa pelastamaan sinut ja antamaan sinulle todellisen elämän Hänen yhteydessään. Jeesuksen veren kautta sinulla on pääsy Pyhän Hengen tulessa upottamiseen. Kaikki on valmistettu sinun vastaanotettavaksesi.

1. Kor. 3:11-15: Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna, kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Mutta jos joku rakentaa tälle perustukselle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista, niin kunkin teko on tuleva näkyviin; sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy, ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on. Jos jonkun tekemä rakennus kestää, on hän saava palkan; mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän vahinkoon; mutta hän itse on pelastuva, kuitenkin ikään kuin tulen läpi.

Jokainen Jeesuksen vastaanottanut ihminen pelastuu kuolemansa jälkeen Taivaaseen. Mutta täällä maailmassa hän voi valita minkälaisen uskon rakennuksen ja palvelutyön hän rakentaa Jeesuksen perustukselle. Jeesukseen uskovana sinä voit valita kaksi tietä:

1. RAKENTAA HEINISTÄ JA OLJISTA

Sinä voit säilyttää elämäsi pääosin tässä maailmassa tai antautua kokonaan Jeesukselle Pyhän Hengen tulessa. Sinä voit yrittää pysyä niin paljon Pyhän Hengen vaikutuksessa, että voit uskoa pelastuvasi kuoleman jälkeen. Silloin sinä elät tämän maailman ehdoilla ja saat kokea kaikki siitä tulevat petokset. Sinulla ei ole Pyhän Hengen voimaa, ilmestystä eikä uskoa palvella Jeesusta. Näin sinä rakennat uskonnollisen elämän ja palvelutyön luonnollisten kykyjesi ja ihmisten varaan. Tämä täyttää sinun uskonnollisen lihasi tarpeet, mutta henkesi ja elämäsi ei tule tyydytetyksi. Sinä rakennat heinistä ja oljista, jotka tulevat palamaan tulessa.

2. RAKENTAA KULLASTA JA HOPEASTA

Sinä voit kuolettaa vanhan ihmisesi, joka rakastaa tätä maailmaa ja vihaa Jumalaa. Sinä voit antautua yhä lisää Jeesukselle ja antautua Hänen tulessaan puhdistettavaksi. Sinä voit antautua Jeesuksen opetuslapseksi ja ottaa tavoitteeksesi muuttua Jeesuksen Voidellun kaltaiseksi. Sinä voit antautua sisäisen vapautumisen ja parantumisen prosessiin ja päästä eroon turmeltuneesta luonnostasi.

Sinä voit tulla upotetuksi Pyhän Hengen tulessa ja voittaa pimeyden vallat elämässäsi. Sinä voit vastaanottaa Jeesuksen kutsun astua Hänen valtakuntansa palvelutyöhön. Sinä voit antautua niin paljon Pyhän Hengen tulessa upotettavaksi, että Jeesus antaa elämääsi apostolisen kutsun, tehtävän ja valtuutuksen.

Jumala tietää, että vain kullasta ja hopeasta rakentaminen tyydyttää henkesi, sielusi, ruumiisi ja koko elämäsi tarpeet ja tarkoituksen. Ahtaan portin läpi käyminen on Isän rakkauden sulatusuuni. Siinä sinä kohtaat sielusi pimeyden ja samalla Jeesuksen täydellisen sovituksen. Pyhän Hengen voima laskeutuu lisääntyvästi elämääsi ja sisäinen ihmisesi nousee yhä suuremmassa voimassa ja voittajan minuudessa.

Matt. 6:19-21: Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste raiskaa ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa ja missä eivät varkaat murtaudu sisään eivätkä varasta. Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi.

Kun sinä rakennat kullasta ja hopeasta, sinä rakennat Jumalan valtakuntaa maan päälle. Sinun palvelutyösi näkyy ja tuntuu sekä maan päällä että Taivaassa. Sinun vaikutuksesi tulee ikuisesti kirjatuksi sinun elämän kirjaasi Taivaassa sekä niitten elämän kirjoihin, joiden elämään olet vaikuttanut Jeesuksen kanssa.

Kun sinä rakennat kullasta ja hopeasta sinusta tulee astia jaloa käyttöä varten. Jeesus korottaa sinut kirkkauteensa, kun olet täyttänyt palvelutyösi tässä maailmassa. Sinä viet Taivaaseen sen uuden luomistyön, joka sinuun on rakentunut jo täällä maailmassa. Mitä tahansa olet rakentanut kullasta ja hopeasta maan päällä, sinulla tulee olemaan tämä aarteenasi Taivaassa.

Kullasta ja hopeasta rakentaminen tarkoittaa, että antaudut elämässäsi Jeesukselle ja annat Pyhän Hengen muuttaa sinut Jeesuksen muotoa kohti. Kaikki mitä palvelet Pyhän Hengen voitelussa, on kullasta ja hopeasta rakentamista. Mikään turmelus eikä tulessa ilmestyvä aika voi sitä hävitää, sillä se on syntynyt Jumalan tulessa.

Pyhän Hengen tulessa upottamisen vaikutuksesta:

  • Sinä elät Jeesuksen anteeksiantamuksessa, Isän rakkaudessa, Pyhän Hengen ilmestystiedossa ja Jumalan uskossa - Pyhän Hengen voitelussa.

  • Sinun yhteytesi ja vuorovaikutuksesi Jumalan ja lähimmäistesi kanssa on täysin asetettu ennalleen.

  • Pyhän Hengen tuli on polttanut pois kaikki pimeyden teot ja vaikutukset. Jeesus hallitsee sisäisessä ihmisessäsi Pyhässä Hengessä.

  • Sisäinen ihmisesi elää Hänen pelastuksensa sisällä ja toteuttaa Isän pelastussuunnitelmaa tässä maailmassa Jeesuksen kanssa.

  • Sinä olet PYhän Hengen asumus, jossa Jeesus jatkuvasti ilmestyy. Sinä elät vapaana ja onnellisena nauttien kaikkia Jeesuksen pelastuksen siunauksia.

  • Olet antanut sielusi, ruumiisi ja elämäsi "elävänä uhrina" Jumalalle. Sisäinen ihmisesi ylistää ja palvoo Jeesusta ja julistaa Hänen rajatonta valtaherruuttaan.

  • Sinä olet siunattu ja vapaa palvelemaan Pyhässä Hengessä ja tulessa Jeesuksen johtajuuden mukaan.

PYHÄN HENGEN TULTA!