PYHÄN HENGEN TULTA!
3. PYHÄN HENGEN TULI VAIKUTTAA SYNNINTUNNON

Pyhän Hengen tuli todistaa ja vakuuttaa tyhjentävästi, ratkaisevalla tavalla ihmiselle hänen olotilansa ja suhteensa Jumalan kanssa. Pyhä Henki tutkii jokaisen inhimillisen ja hengellisen elämän alueen. Hän vaikuttaa ihmiset tunnistamaan heidän tarpeensa saada anteeksi, löytää sovitus, vapautuminen, parantuminen ja elämän uudistuminen. Pyhä Henki tulee antamaan voimakkaita ilmestyksiä Jeesuksesta ja uudesta elämästä Hänen kirkkaudessaan. Synnin stressi tulee sietämättömäksi. Kaikki tämä Pyhän Hengen työ vaikuttaa ihmisiä kääntymään ja vastaanottamaan lisää Jeesusta.

Pyhän Hengen tuli vaikuttaa ihmisissä syvää nöyrtyminen ja antautuminen. Tulee vastustamaton kutsu tunnustaa henkilökohtaisia syntejä ja vastaanottaa sovitus. Pyhä Henki toimii yhdistääkseen Kristuksen ruumiin Jeesuksen kanssa ja toistensa kanssa. Jokaisen oma sydän on Jumalan työpöydällä. Kukaan ei kykene kerskaamaan itsestään. Jeesus tulee olemaan kaiken ja jokaisen keskipiste.

Syvän puhdistamisprosessin jälkeen Jeesus vapauttaa Pyhän Hengen "nestemäisen tulen" voitelun seurakuntaansa. Jokaisella seurakunnan jäsenellä tulee olemaan kirkkauden voitelema palvelutyö ja auktoriteetti. Suurempi joukko Kristuksen ruumiin jäseniä tulee liittymään yhteen toteuttamaan suurempia tehtäviä Jeesuksen johdatuksen mukaan. Kristuksen ruumis tulee virtaamaan Isän rakkauden auktoriteetissa ja voimassa.

Pyhän Hengen tuli paljastaa Jeesuksen Kuninkaana. Sinä joko antaudut Hänelle tai pysyt kapinassa. Se, joka antaa elämänsä Hänelle, tulee saamaan nestemäisen tulen voitelun. Se, joka pysyy kapinassa, tulee kääntymään pimeyteen. Hän tulee kokemaan suuria tuskia, demonien hyökkäyksiä ja suuria elämän vaikeuksia. Jos hän tulee kääntymään vielä tässäkin tilassa, Jeesus antaa anteeksi hänen kapinansa ja voitelee hänet nestemäisellä tulella. Jeesuksen vastustamisen seuraukset tulevat olemaan vakavia. Kaikki nämä vaikutukset tuottavat suuren sielujen sadon maailmasta.

Me emme tiedä kenen sydän hylkää Pyhän Hengen tulen ja kuka vastaanottaa Hänet. Mutta omissa sydämissämme meidän tulee tuntea totuus tulevasta aikakaudesta ja missä tilassa itse kukin olemme. Sen vuoksi Jeesuksen valtaherruuden suuri ilosanoma on julistettava kaikille kansoille, etnisille ryhmille, ihmisryhmille, ikäluokille ja ammattiryhmille. Pyhän Hengen tulen läpimurto on ennalta arvaamaton. Jeesus kutsuu jokaista, mutta tulemme havaitsemaan, että toinen otetaan ja toinen jätetään.

Joh. 16:8-11: Ja kun hän tulee, niin hän näyttää (elengoo = todistaa jonkun olevan väärin tyhjentävästi, ratkaisevalla tavalla ja vakuuttavasti), todistaa, vakuuttaa ja osoittaa tyhjentävästi, ratkaisevalla tavalla maailman syylliseksi ja tuomituksi koskien Jumalasta eroon joutumista, koskien vanhurskautta, koskien oikeuden toteuttamista: koskien Jumalasta eroon joutumista, koska he eivät usko minuun koskien vanhurskautta, koska minä menen Isän tykö, ettekä te enää minua näe ja koskien ratkaisua, tuomiota ja oikeutta (krisis) = koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu.

Pyhän Hengen tuli todistaa vakuuttavasti ja ratkaisevalla tavalla sen, että ihmiset ovat harhautuneet pois Jumalasta. Epäuskon ja Jeesuksen muotoon muuttumista vastustavan uskonnollisuuden tuhovoima tulee ilmi tavalla, joka tulee hämmentämään kansakuntia. Tämä todistus tulee olemaan ensiksi henkilökohtainen ja sitten sen voima tulee koskettamaan kokonaisia perhekuntia, kyliä, kaupunkeja ja jopa kansakuntia. Suuri herätyksen tulimyrsky lähestyy.

Pyhän Hengen tuli tulee aiheuttamaan synnin tunnon, joka on ylitse vuotava. Kun ihmiset antautuvat Jeesukselle, Pyhä Henki tulee johtamaan heidät nopeasti syvään rakkaussuhteeseen Jeesuksen ja Isän kanssa. He tulevat vakuuttumaan Hänen laupeudestaan, rakkautensa mielisuosiosta, auktoriteetista ja voimasta. Tultuaan upotetuiksi Pyhässä Hengessä ja tulessa, pelastetuilla tulee olemaan ehdoton vakuuttuneisuus ja luottamus heidän asemastaan, oikeuksistaan, vastuistaan ja palvelutyöstään Jeesuksessa. Heillä tulee olemaan Jumalan pojan / tyttären identiteetti. He tulevat toimimaan yhdessä Jeesuksen kanssa tuomaan Hänen hallintovaltaansa ihmisten elämään maan päällä

Pyhän Hengen tuli tulee todistamaan, että kaikki pimeyden valta on oleva tuomittu ja Jumalan elämän täytyy tulla ilmi Hänen kansassaan. Kuolettava uskonto häviää ja nestemäisen tulen voitelu johtaa Kristuksen ruumista. Jeesus tulee kohottamaan seurakuntansa Hänen Kirkkauteensa, jossa pimeyden ruhtinas on täydellisesti karkoitettu. Ylösnousemuksessa Jumala Isä pukee Kristuksen ruumiin Jeesuksen ylösnousemusvoiman perintöön. Silloin kaikki tulevat tietämään, että tämän maailman ruhtinas on tuomittu ja pitää tuhottaman. Ylösnousemuksen jälkeen Jeesuksen kirkastettu seurakunta ottaa haltuunsa ne toisessa Taivaassa olevat hengelliset valtaistuimet, joita pimeyden voimat pitivät hallussaan.

Pyhän Hengen tuli aloittaa tämän maailman ruhtinaan tuomitsemisen pelastettujen sydämistä. Jeesuksen valtaherruuden täytyy ensin päästä hallitsemaan pelastetun sisäistä ihmistä. Tämä on herätyksen tulta, joka tulee virtaamaan koko seurakunnan lävitse. Ne, jotka ensin suotuvat tähän, tulevat olemaan tulevan herätyksen käynnistäjiä, tulen sytyttäjiä ja Jeesuksen työtovereita Pyhän Hengen ja tulen voimassa.

PYHÄN HENGEN TULTA!